Taotlused ja menetlused » Menetlus M-118255

Tagasi nimekirja
Menetlus M-118255
Torf AS
Torf AS - Laiküla II turbatootmisala
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Carmen Tau
23.12.2021
Menetlusosalised
Nimi Roll
Torf AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Lääne-Nigula Vallavalitsus Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
REIGO OOLUP Kolmas isik
ILUNAUT OÜ Kolmas isik
VLADIMIR KARATŠENTSEV Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1010889-2 Marko Kulman 11.08.2022 10:55
T-KL/1010889 Marko Kulman 23.12.2021 13:49
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-118255-15 Laiküla II turbatootmisala keskkonnaloa nr LMKL-002 muutmine Väljaminev korraldus 09.03.2023 Avalik
DM-118255-14 Tähelepanekud Laiküla II turbatootmisala loa pikendamise eelnõu kohta Sissetulev dokument 01.03.2023 Avalik
DM-118255-13 Laiküla II turbatootmisala keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 22.02.2023 Avalik
DM-118255-12 Laiküla II turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 07.02.2023 Avalik
DM-118255-11 Laiküla II turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmisest Sissetulev dokument 03.01.2023 Avalik
DM-118255-10 Arvamuse küsimine Laiküla II turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse kohta Väljaminev väljaminev kiri 20.12.2022 Avalik
DM-118255-8 Laiküla II turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 30.08.2022 Avalik
DM-118255-7 Laiküla II turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 30.08.2022 Avalik
DM-118255-6 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1014245 Sissetulev taotlus 11.08.2022 Avalik
DM-118255-5 Vastus kirjale DM-118255-3 Sissetulev dokument 06.05.2022 Avalik
DM-118255-4 Meeldetuletus lisaandmete esitamiseks Laiküla II turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 05.05.2022 Avalik
DM-118255-3 Lisateabe küsimine Laiküla II turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 24.01.2022 Avalik
DM-118255-2 AK_20121_MA_vastus_Laiküla_II_tta_pikend_KOTKAS_30.12.2021 Sissetulev dokument 30.12.2021 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS §35 lg 1 p 8; LKS §53 lg 1
30.12.2021 - 30.12.2026
DM-118255-1 Keskkonnaloa muutmistaotlus T/KL-1010889 Sissetulev taotlus 23.12.2021 Avalik