Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-118826
Menetlus M-118826
Krüüdneri Karjäär OÜ
Krüüdneri Karjäär OÜ - Marinova V uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Aulis Saarnits
20.01.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Krüüdneri Karjäär OÜ Taotleja / Loa omanik
Setomaa Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Mahepai OÜ Kolmas isik
JAANUS PIHLA Kolmas isik
MAARIKA KÄGO Kolmas isik
Tornator Eesti OÜ Kolmas isik
ANKATRANS OÜ Kolmas isik
EINU MÄEPALO Kolmas isik
FELIKS KELDRIMÄGI Kolmas isik
ÜLLE TAMM Kolmas isik
MARIA TAMM Kolmas isik
MADIS TAMM Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1011262-3 Ain Põldvere 01.02.2022 18:12
T-L.MU/1011262-2 Ain Põldvere 20.01.2022 13:54
T-L.MU/1011262 Auli Solo 20.01.2022 13:46
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-118826-22 Marinova V uuringuruumi menetlus Sissetulev dokument 20.03.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
20.03.2023 - 20.03.2098
DM-118826-21 Marinova V uuringuruumi uuringuloa nr L.MU/517160 andmine Väljaminev korraldus 15.03.2023 Avalik
DM-118826-20 Marinova V uuringuruumi uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 20.02.2023 Avalik
DM-118826-19 Riigivara valitseja kooskõlastus (Marinova V uuringuruum) Sissetulev dokument 20.02.2023 Avalik
DM-118826-18 Tingimusliku uuringuloa kohta arvamuse esitamine (Marinova V uuringuruum) Sissetulev dokument 10.02.2023 Avalik
DM-118826-17 Taotleja seisukoht KOV tingimuste kohta Sissetulev dokument 07.02.2023 Avalik
DM-118826-16 Kohaliku omavalituse tingimusliku seisukohaga arvestamine Väljaminev väljaminev kiri 07.02.2023 Avalik
DM-118826-15 Lisatud menetlusosaliste nimekirja Väljaminev vastuskiri 03.02.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
03.02.2023 - 03.02.2098
DM-118826-14 Marinova V uuringuruum Sissetulev dokument 02.02.2023 Avalik
DM-118826-13 Marinova karjääriga seotud tegevus Sissetulev dokument 31.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
31.01.2023 - 31.01.2098
DM-118826-12 MA_vastus_Marinova_V_uuringuruum_24.01.2023 Sissetulev dokument 24.01.2023 Avalik
DM-118826-9 Marinova V uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 19.01.2023 Avalik
DM-118826-8 Marinova V uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 19.01.2023 Avalik
DM-118826-7 Setomaa Vallavolikogu tingimusliku seisukoha edastamine Väljaminev väljaminev kiri 19.01.2023 Avalik
DM-118826-11 Menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 19.01.2023 Avalik
DM-118826-10 Marinova V uuringuruumi uuringuloa taotlusele nõusoleku küsimine Väljaminev väljaminev kiri 19.01.2023 Avalik
DM-118826-6 Marinova V uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine Sissetulev dokument 11.10.2022 Avalik
DM-118826-5 Geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Marinova V uuringruumi uuringuloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 25.08.2022 Avalik
DM-118826-4 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1011459 Sissetulev taotlus 01.02.2022 Avalik
DM-118826-3 MA_vastus_Marinova_V_uuringuruum_01.02.2022 Sissetulev dokument 01.02.2022 Avalik
DM-118826-2 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1011273 Sissetulev taotlus 20.01.2022 Avalik
DM-118826-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1011262 Sissetulev taotlus 20.01.2022 Avalik