Taotlused ja menetlused » Menetlus M-118836

Tagasi nimekirja
Menetlus M-118836
Makita Karjäärid OÜ
Makita Karjäärid OÜ - Kurejärve liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Aare Mark
20.01.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
Makita Karjäärid OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Elva Vallavalitsus Kooskõlastaja
Valga Puu OÜ Kooskõlastaja
Ain Uibopuu Kolmas isik
Kobras OÜ Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1010999 Tenno Pleksepp 20.01.2022 17:31
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-118836-20 Keskkonnaloa nr KL-521371 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 17.04.2024 Avalik
DM-118836-19 Menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 10.04.2024 Avalik
DM-118836-18 Makita Karjäärid OÜ Kurejärve liivakarjäär kaevandamisjäätmekava kinnitamine. Keskkonnaameti 08.03.2022 korralduse nr DM-118836-5 kehtetuks tunnistamine Väljaminev korraldus 21.03.2024 Avalik
DM-118836-17 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 05.03.2024 Avalik
DM-118836-16 Kurejärve liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 28.02.2024 Avalik
DM-118836-15 Arvamuse küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõule Väljaminev väljaminev kiri 18.01.2024 Avalik
DM-118836-14 Täiendatud eksperthinnang Kurejärve liivakarjääris kaevandamise võimaliku mõju kohta II kaitsekategooriasse kuuluva metsise ja I kaitsekategooriasse kuuluva must-toonekure elutingimustele Sissetulev dokument 16.11.2023 Avalik
DM-118836-13 Kurejärve liivakarjääri eksperthinnangu täiendamine Väljaminev väljaminev kiri 05.05.2023 Avalik
DM-118836-12 Kurejärve liivakarjääri eksperthinnang Sissetulev dokument 20.03.2023 Avalik
DM-118836-11 Vastamise tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 03.01.2023 Avalik
DM-118836-10 Seisukoha küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse Kurejärve liivakarjääri menetluse jätkamise osas Väljaminev väljaminev kiri 13.12.2022 Avalik
DM-118836-9 Vastamise tähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 06.06.2022 Avalik
DM-118836-8 Eksperthinnangu esitamise pikendamise taotlus Sissetulev dokument 03.06.2022 Avalik
DM-118836-7 Lisateabe küsimine Kurejärve liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 05.05.2022 Avalik
DM-118836-6 Kurejärve liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloale arvamuse andmine Sissetulev dokument 30.03.2022 Avalik
DM-118836-5 Kurejärve liivakarjääri kaevanduse kaevandamisjäätmekava kinnitamine Väljaminev korraldus 08.03.2022 Avalik
DM-118836-4 Kurejärve liivakarjääri kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 15.02.2022 Avalik
DM-118836-3 Maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 15.02.2022 Avalik
DM-118836-2 MA_vastus_Kurejärve liivakarjäär_28.01.2022 Sissetulev dokument 28.01.2022 Avalik
DM-118836-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1010999 Sissetulev taotlus 20.01.2022 Avalik