Taotlused ja menetlused » Menetlus M-119126

Tagasi nimekirja
Menetlus M-119126
Tariston AS
AS Tariston - Tammi ABT
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Age Kaljuorg
14.02.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
Tariston AS Taotleja / Loa omanik
Mart Muska Kolmas isik
Saue Vallavalitsus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1011613 Steve Vili 14.02.2022 15:01
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-119126-6 Keskkonnaloa nr L.ÕV/325314 muutmise korraldus Väljaminev korraldus 07.06.2022 Avalik
DM-119126-5 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamisest Väljaminev väljaminev kiri 13.05.2022 Avalik
DM-119126-4 Keskkonnaloa taotlusest AS Tariston - Tammi ABT, menetluse nr M-119126 finantsgarantii Sissetulev dokument 13.05.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
13.05.2022 - 13.05.2027
DM-119126-3 Keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 14.03.2022 Avalik
DM-119126-2 Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmine Väljaminev väljaminev kiri 14.03.2022 Avalik
DM-119126-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1011613 Sissetulev taotlus 14.02.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
14.02.2022 - 14.02.2027