Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-119264
Menetlus M-119264
AAV Teenused OÜ
AAV Teenused OÜ - Jõksi liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Moonika Aunpuu
19.02.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
AAV Teenused OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Kanepi Vallavalitsus Kooskõlastaja
Ainar Sikk Kolmas isik
Jaak Metsalu Kolmas isik
Merle Rips Kolmas isik
Mirjam Nurmla Kolmas isik
Ain Nurmla Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1011731-3 Ain Põldvere 27.07.2022 15:15
T-KL/1011731-2 Ain Põldvere 28.02.2022 09:35
T-KL/1011731 Arne Valdas 19.02.2022 17:24
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-119264-21 Maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KL-515417 andmine Jõksi liivamaardla Jõksi liivakarjääri mäeeraldisele Väljaminev korraldus 20.09.2022 Avalik
DM-119264-20 Arvamuse andmine Jõksi mäeeraldise Jõksi liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Sissetulev dokument 13.09.2022 Avalik
DM-119264-19 Jõksi liivakarjääri keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 06.09.2022 Avalik
DM-119264-18 Jõksi liivamaardla Jõksi liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 05.09.2022 Avalik
DM-119264-17 MA_vastus_Jõksi liivakarjäär_05.08.2022 Sissetulev dokument 05.08.2022 Avalik
DM-119264-16 Arvamuse küsimine Jõksi liivakarjääri Jõksi mäeeraldise keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 04.08.2022 Avalik
DM-119264-15 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1014057 Sissetulev taotlus 27.07.2022 Avalik
DM-119264-14 Otsuse „Arvamuse andmine Jõksi liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-515417 taotluse kohta“ muutmine Sissetulev dokument 26.05.2022 Avalik
DM-119264-13 Vastus pöördumisele Väljaminev vastuskiri 06.05.2022 Avalik
DM-119264-12 Jõksi liivakarjääri menetlus Sissetulev dokument 05.05.2022 Avalik
DM-119264-9 Arvamuse andmine Jõksi liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-515417 taotluse kohta Sissetulev dokument 27.04.2022 Avalik
DM-119264-11 Seisukoha küsimine kõrvaltingimuste kohta Väljaminev väljaminev kiri 27.04.2022 Avalik
DM-119264-8 Nahkmetsa-Paali jagamine Sissetulev dokument 14.04.2022 Avalik
DM-119264-7 Arvamus Jõksi liivamaardla Jõksi liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KL-515417 taotluse kohta Sissetulev dokument 08.03.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
08.03.2022 - 08.03.2097
DM-119264-6 Jõksi liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-515417 taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 28.02.2022 Avalik
DM-119264-5 Jõksi liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-515417 taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 28.02.2022 Avalik
DM-119264-4 MA_vastus_Jõksi_liivakarjäär_28.02.2022 Sissetulev dokument 28.02.2022 Avalik
DM-119264-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1011848 Sissetulev taotlus 28.02.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
28.02.2022 - 28.02.2027
DM-119264-2 MA_vastus_Jõksi_liivakarjäär_25.02.2022 Sissetulev dokument 25.02.2022 Avalik
DM-119264-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1011731 Sissetulev taotlus 19.02.2022 Avalik