Taotlused ja menetlused » Menetlus M-119452

Tagasi nimekirja
Menetlus M-119452
Tootsi Turvas AS
Korrastamistingimuste väljastamineLavassaare ja Elbu turbatootmisalale
Kirjavahetus
Lõpetatud
Agnes Putnik
09.03.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
Tootsi Turvas AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-119452-13 Lavassaare turbamaardla Lavassaare ja Elbu turbatootmisala korrastamistingimuste andmine Väljaminev korraldus 06.01.2023 Avalik
DM-119452-12 Vastuseks Lavassaare ja Elbu turbatootmisala korrastamistingimuste andmise korralduse ja KMH algatamata jätmise otsuse eelnõudele. Sissetulev dokument 04.01.2023 Avalik
DM-119452-11 Lavassaare ja Elbu turbatootmisala korrastamistingimuste eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 20.12.2022 Avalik
DM-119452-9 Arvamuse andmine Lavassaare ja Elbu turbatootmisala korrastamistingimuste ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 16.12.2022 Avalik
DM-119452-10 Lavassaare ja Elbu turbatootmisala korrastamistingimuste väljastamise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 16.12.2022 Avalik
DM-119452-8 Lavassaare ja Elbu turbatootmisala korrastamistingimuste andmise menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 05.12.2022 Avalik
DM-119452-7 Vastamistähtaja pikendamisega nõustumine Väljaminev väljaminev kiri 29.11.2022 Avalik
DM-119452-6 Vastamistähtaja pikendamine (Lavassaare ja Elbu turbatootmisala korrastamistingimuste ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu) Sissetulev dokument 29.11.2022 Avalik
DM-119452-5 Arvamuse andmine Lavassaare ja Elbu turbatootmisala korrastamistingimuste kohta Sissetulev dokument 24.11.2022 Avalik
DM-119452-4 Lavassaare ja Elbu turbatootmisala (keskkonnaluba nr KMIN-070) korrastamistingimuste ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 01.11.2022 Avalik
DM-119452-3 Vastuskiri päringule ja korrastamistingimuste andmise menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 20.09.2022 Avalik
DM-119452-2 Päring Lavassaare turbatootmisala korrastamistingimuste taotluse kohta Sissetulev dokument 22.08.2022 Avalik
DM-119452-1 Lavassaare ja Elbu turbatootmisala korrastamistingimuste taotlus Sissetulev taotlus 09.03.2022 Avalik