Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-119526
Menetlus M-119526
"Johnny" AS
"Johnny" AS - Paiaristi tankla-ärihoone
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Aire Soo
18.07.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
"Johnny" AS Taotleja / Loa omanik
Farm In Productions OÜ Kolmas isik
Järva Vallavalitsus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1011915-2 Urmas Johanson 25.04.2022 16:24
T-KL/1011915 Urmas Johanson 17.03.2022 10:21
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-119526-16 Aktsiaseltsile "Johnny" keskkonnaloa nr KL-516329 andmine Väljaminev korraldus 07.11.2022 Avalik
DM-119526-15 Kiri lisaandmete esitamise osas Sissetulev dokument 07.11.2022 Avalik
DM-119526-14 Arvamuse andmine AS "Johnny" keskkonnaloa nr KL-516329 andmise eelnõule Sissetulev dokument 28.10.2022 Avalik
DM-119526-13 Aktsiaselts "Johnny" keskkonnaloa nr KL-516329 andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 14.10.2022 Avalik
DM-119526-12 Aktsiaselts "Johnny" keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 26.08.2022 Avalik
DM-119526-11 Arvamuse andmine Aktsiaselts "Johnny" keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 19.08.2022 Avalik
DM-119526-9 Aktsiaselts "Johnny" keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 19.07.2022 Avalik
DM-119526-8 Aktsiaselts "Johnny" keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 19.07.2022 Avalik
DM-119526-10 Aktsiaselts „Johnny“ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 19.07.2022 Avalik
DM-119526-7 Kokkulepe heitvee juhtimiseks Tööstuse kinnistul Sissetulev dokument 18.07.2022 Avalik
DM-119526-6 Kokkulepe naaberkinnistuga heitveetoru paigutamise osas Sissetulev dokument 12.07.2022 Avalik
DM-119526-5 Taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 06.06.2022 Avalik
DM-119526-4 Aktsiaselts "Johnny" keskkonnaloa taotluse lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 11.05.2022 Avalik
DM-119526-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1012677 Sissetulev taotlus 25.04.2022 Avalik
DM-119526-2 Aktsiaselts "Johnny" keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 24.03.2022 Avalik
DM-119526-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1011915 Sissetulev taotlus 17.03.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
17.03.2022 - 17.03.2027