Taotlused ja menetlused » Menetlus M-119595

Tagasi nimekirja
Menetlus M-119595
Rapla Turvas OÜ
Rapla Turvas OÜ - Rabivere turbatootmisala
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
Mihkel Annusver
22.03.2022

Seotud KMH menetlus: KMH02215 (KMH loataotluse menetlemisel)

Rabivere turbatootmisala kuivendamise ning kuivendusvee suublasse juhtimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud

Menetlusosalised
Nimi Roll
Rapla Turvas OÜ Taotleja / Loa omanik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Kohila Vallavalitsus Kolmas isik
Melli Auto OÜ Kolmas isik
KALMER VILEPILL Kolmas isik
MEELIS ERNITS Kolmas isik
Valga Puu OÜ Kolmas isik
RAIVO NURME Kolmas isik
Kehra Agro OÜ Kolmas isik
KOIDU KALLE Kolmas isik
RIHO LAINEVOOL Kolmas isik
Siili Süda OÜ Kolmas isik
MEELIS KALA Kolmas isik
MARGIT PIKMETS Kolmas isik
VITALI KIRADI Kolmas isik
EHA KÜNNERPÄ Kolmas isik
TAAVI RAKLES Kolmas isik
AIVAR ILVES Kolmas isik
ANDRES PIIRSALU Kolmas isik
ERIK ERNITS Kolmas isik
MAIRE JAANIMÄGI Kolmas isik
PR Maahaldja OÜ Kolmas isik
Pae Farmer OÜ Kolmas isik
Siiri Treimann Kolmas isik
MEELIS PIIRSALU Kolmas isik
ENE MÄE Kolmas isik
GERLE VAGNER-HANSEN Kolmas isik
HARRY ROODI Kolmas isik
HEINO PIIRSALU Kolmas isik
Georgi Kiradi Kolmas isik
Ermo Albin Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1011905-5 Kristjan Kuuse 23.11.2023 14:35
T-KL/1011905-4 Kristjan Kuuse 09.11.2023 14:00
T-KL/1011905-3 Hendrik Klaas 13.04.2022 12:50
T-KL/1011905-2 Hendrik Klaas 06.04.2022 12:11
T-KL/1011905 Hendrik Klaas 22.03.2022 14:27
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-119595-20 Kohaliku omavalitsuse otsuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 12.02.2024 Avalik
DM-119595-19 Arvamuse andmine keskkonnaloa nr Rapm-011 muutmise taotlusele. Rabivere turbatootmisala Sissetulev dokument 30.01.2024 Avalik
DM-119595-18 Rabivere turbatootmisala keskkonnaloa nr Rapm-011 muutmise taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 15.12.2023 Avalik
DM-119595-17 Rabivere turbatootmisala keskkonnaloa nr Rapm-011 muutmise taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 15.12.2023 Avalik
DM-119595-16 Rabivere turbatootmisala keskkonnaloa nr Rapm-011 muutmise taotluse menetlusse võtmine Väljaminev väljaminev kiri 15.12.2023 Avalik
DM-119595-15 MA_vastus_Rabivere turbatootmisala_28.11.2023 Sissetulev dokument 28.11.2023 Avalik
DM-119595-14 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021640 Sissetulev taotlus 23.11.2023 Avalik
DM-119595-13 MA_vastus_Rabivere turbatootmisala_17.11.2023 Sissetulev dokument 17.11.2023 Avalik
DM-119595-12 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1013493 Sissetulev taotlus 09.11.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
09.11.2023 - 09.11.2028
DM-119595-11 Rabivere turbatootmisala keskkonnaloa T-KL/1011905 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 08.11.2023 Avalik
DM-119595-10 Keava ja Rabivere turbatootmisalade keskkonnalubade muutmise taotluste puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 08.11.2023 Avalik
DM-119595-9 Rabivere turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 12.10.2023 Avalik
DM-119595-8 Rabivere ja Keava tootmisalade kuivendusmõju eksperthinnang Sissetulev dokument 26.06.2023 Avalik
DM-119595-7 Rabivere turbatootmisala keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 13.06.2022 Avalik
DM-119595-6 MA_vastusk_Rabivere_turbatootmisala_26.05.2022 Sissetulev dokument 26.05.2022 Avalik
DM-119595-5 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1012553 Sissetulev taotlus 13.04.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
13.04.2022 - 13.04.2027
DM-119595-4 MA_vastus_Rabivere turbatootmisala_08.04.2022 Sissetulev dokument 08.04.2022 Avalik
DM-119595-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1012461 Sissetulev taotlus 06.04.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
06.04.2022 - 06.04.2027
DM-119595-2 MA_vastus_Rabivere turbatootmisala_01.04.2022 Sissetulev dokument 01.04.2022 Avalik
DM-119595-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1011905 Sissetulev taotlus 22.03.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
22.03.2022 - 22.03.2027