Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-119699
Menetlus M-119699
KMG OÜ
KMG OÜ Makita III uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Aare Mark
30.03.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
KMG OÜ Taotleja / Loa omanik
Kambja Vallavalitsus Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Kliimaministeerium Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Endel Vindi Kolmas isik
Metsakohin OÜ Kolmas isik
Rita Arik Kolmas isik
Kaarel Täll Kolmas isik
Johannes Gutmann Kolmas isik
Grete Gutmann Kolmas isik
Martin Täll Kolmas isik
Tanel Linde Kolmas isik
Margo Koosa Kolmas isik
Andrus Leomar Kolmas isik
Rein Nikopensius Kolmas isik
Arno Vahlberg Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1012281 Heini Viilup 30.03.2022 14:33
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-119699-12 Geoloogilise uuringu loa andmine Makita III uuringuruumis Väljaminev korraldus 05.08.2022 Avalik
DM-119699-11 Arvamus Makita III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse ja uuringuloa eelnõu kohta Sissetulev dokument 19.07.2022 Avalik
DM-119699-10 Makita III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse andmiseks Väljaminev väljaminev kiri 11.07.2022 Avalik
DM-119699-9 LKO sisend Sissetulev dokument 06.06.2022 Avalik
DM-119699-8 Riigivara valitseja kooskõlastus (Makita III uuringuruum) Sissetulev dokument 31.05.2022 Avalik
DM-119699-7 Keskkonnaameti vastus vastuväitele Väljaminev väljaminev kiri 11.05.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
11.05.2022 - 11.05.2097
DM-119699-6 Vastuväide Makita III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele Sissetulev dokument 09.05.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
09.05.2022 - 09.05.2097
DM-119699-5 Geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Makita III uuringruumi uuringuloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 25.04.2022 Avalik
DM-119699-4 Makita III uuringuruumi riigivara valitseja nõusoleku küsimine Väljaminev väljaminev kiri 25.04.2022 Avalik
DM-119699-3 Makita III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 25.04.2022 Avalik
DM-119699-2 MA_vastus_Makita_III_uuringuruum_06.04.2021 Sissetulev dokument 06.04.2022 Avalik
DM-119699-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1012281 Sissetulev taotlus 30.03.2022 Avalik