Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-119772
Menetlus M-119772
Lääne Teed OÜ
Lääne Teed OÜ Kaopalu VI uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Carmen Tau
06.04.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Lääne Teed OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Kliimaministeerium Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Lääne-Nigula Vallavalitsus Kooskõlastaja
Transpordiamet Kolmas isik
Endla Suurküla Kolmas isik
Raivo Truubon Kolmas isik
Tornator Eesti OÜ Kolmas isik
Mortec OÜ Kolmas isik
KARO METS OÜ Kolmas isik
Eremka OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1012462-2 Taavi Altmets 28.04.2022 12:20
T-L.MU/1012462 Taavi Altmets 06.04.2022 16:58
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-119772-14 Kaopalu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/516120 andmine Väljaminev korraldus 13.09.2022 Avalik
DM-119772-13 Kaopalu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 29.08.2022 Avalik
DM-119772-12 Kaopalu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 26.08.2022 Avalik
DM-119772-11 Riigivara valitseja kooskõlastus (Kaopalu VI uuringuruum) Sissetulev dokument 26.08.2022 Avalik
DM-119772-10 Meeldetuletus riigivara valitseja kooskõlastuse või kooskõlastamisest keeldumise otsuse esitamiseks Väljaminev väljaminev kiri 22.08.2022 Avalik
DM-119772-9 Arvamuse andmine Kaopalu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 16.06.2022 Avalik
DM-119772-8 Kaopalu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 05.05.2022 Avalik
DM-119772-7 Kaopalu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 04.05.2022 Avalik
DM-119772-6 Kaopalu VI uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 04.05.2022 Avalik
DM-119772-5 MA_vastus_Kaopalu_VI_UA_29.04.2022 Sissetulev dokument 29.04.2022 Avalik
DM-119772-4 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1012576 Sissetulev taotlus 28.04.2022 Avalik
DM-119772-3 Kaopalu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 12.04.2022 Avalik
DM-119772-2 MA_vastus_Kaopalu VI uuringuruum_12.04.2022 Sissetulev dokument 12.04.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8, LKS § 53 lg 1
12.04.2022 - 11.04.2027
DM-119772-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1012462 Sissetulev taotlus 06.04.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
06.04.2022 - 06.04.2027