Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-119872
Menetlus M-119872
Marina Minerals OÜ
Marina Minerals OÜ - Kunsu uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Viktoria Burtin
14.04.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Marina Minerals OÜ Taotleja / Loa omanik
Märjamaa Vallavalitsus Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1012570-2 Caspar Rüütel 11.05.2022 10:12
T-L.MU/1012570 Caspar Rüütel 14.04.2022 23:37
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-119872-10 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/516701 andmine Kunsu uuringuruumis Väljaminev korraldus 13.09.2022 Avalik
DM-119872-9 Arvamus Kunsu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 29.08.2022 Avalik
DM-119872-8 Kunsu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 29.08.2022 Avalik
DM-119872-7 Arvamuse andmine Kunsu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 10.08.2022 Avalik
DM-119872-6 Soov olla menetlusosaline (Kunsu uuringuruum) Sissetulev dokument 13.05.2022 Avalik
DM-119872-5 Arvamuse küsimine Kunsu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 11.05.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
11.05.2022 - 11.05.2027
DM-119872-4 Kunsu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 11.05.2022 Avalik
DM-119872-3 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1012944 Sissetulev taotlus 11.05.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
11.05.2022 - 11.05.2027
DM-119872-2 AK_MA_vastus_Kunsu_uuringuruum_20.04.2022 Sissetulev dokument 20.04.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
Alus: AvTS § 35 lg 1 p 8; LKS § 53 lg 1
20.04.2022 - 19.04.2027
DM-119872-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1012570 Sissetulev taotlus 14.04.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
14.04.2022 - 14.04.2027