Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-119904
Menetlus M-119904
Marina Minerals OÜ
Marina Minerals OÜ - Sargvere uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Viktoria Burtin
19.04.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Marina Minerals OÜ Taotleja / Loa omanik
Paide Linnavalitsus Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Kliimaministeerium Kolmas isik
Kaitseministeerium Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1012588 Caspar Rüütel 19.04.2022 14:09
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-119904-15 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/516567 andmine Sargvere uuringuruumis Väljaminev korraldus 12.09.2022 Avalik
DM-119904-14 Sargvere GUL eelnõu Sissetulev dokument 17.08.2022 Avalik
DM-119904-13 Sargvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 17.08.2022 Avalik
DM-119904-12 Nõustumine KOV tingimustega Sissetulev dokument 04.07.2022 Avalik
DM-119904-11 Paide Linnavalitsuse otsuse edastamine (Sargvere uuringuruum) Väljaminev väljaminev kiri 04.07.2022 Avalik
DM-119904-10 Otsus Sargvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa väljastamise osas Sissetulev dokument 21.06.2022 Avalik
DM-119904-9 Riigivara valitseja kooskõlastus (Sargvere uuringuruum) Sissetulev dokument 31.05.2022 Avalik
DM-119904-8 Arvamus Sargvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 13.05.2022 Avalik
DM-119904-7 Menetluses osalemise soov Sissetulev dokument 27.04.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
27.04.2022 - 27.04.2097
DM-119904-6 Arvamuse küsimine Sargvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 27.04.2022 Avalik
DM-119904-5 Arvamuse küsimine Sargvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 27.04.2022 Avalik
DM-119904-4 Sargvere uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 27.04.2022 Avalik
DM-119904-3 Sargvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 27.04.2022 Avalik
DM-119904-2 MA_vastus_Sargvere_uuringuruum_20.04.2022 Sissetulev dokument 20.04.2022 Avalik
DM-119904-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1012588 Sissetulev taotlus 19.04.2022 Avalik