Taotlused ja menetlused » Menetlus M-119987

Tagasi nimekirja
Menetlus M-119987
EKT Ecobio OÜ
EKT Ecobio OÜ - Ecobio väetisehoidla
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Mihkel Toom
26.04.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
EKT Ecobio OÜ Taotleja / Loa omanik
Severitas OÜ Kolmas isik
Jõelähtme Vallavalitsus Kolmas isik
NAERIS OÜ Kolmas isik
Aganad OÜ Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Liis Hiiemäe Kolmas isik
Maria de Los Angeles Ortiz Ruiz Kolmas isik
Liisi Virgebau Kolmas isik
Väino Merjamaa Kolmas isik
Tiiu Vaher Kolmas isik
Tarmo Murumaa Kolmas isik
Allan Kuuskla Kolmas isik
Eva Kuuskla Kolmas isik
HALJAVA OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1012543-5 Helen Sõmerik 15.09.2022 16:42
T-KL/1012543-4 Helen Sõmerik 22.07.2022 15:02
T-KL/1012543-3 Helen Sõmerik 15.06.2022 13:44
T-KL/1012543-2 Helen Sõmerik 17.05.2022 15:50
T-KL/1012543 Helen Sõmerik 26.04.2022 19:39
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-119987-28 OÜ EKT Ecobio Keskkonnaloa nr KL-516423 andmine Väljaminev korraldus 14.10.2022 Avalik
DM-119987-27 Vastus arvamusele OÜ EKT Ecobio keskkonnaloa nr KL-516423 täiendatud eelnõu kohta Väljaminev vastuskiri 10.10.2022 Avalik
DM-119987-26 Arvamuse andmine OÜ EKT Ecobio keskkonnaloa eelnõule Sissetulev dokument 29.09.2022 Avalik
DM-119987-25 Keskkonnaloa nr KL-516423 täiendatud eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 22.09.2022 Avalik
DM-119987-24 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1014764 Sissetulev taotlus 15.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
15.09.2022 - 15.09.2027
DM-119987-23 Avalikustamise käigus esitatud küsimuste edastamine ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 01.09.2022 Avalik
DM-119987-22 OÜ EKT Ecobio väetisehoidla avaliku koosoleku protokoll Väljaminev protokoll 01.09.2022 Avalik
DM-119987-21 Arvamuse andmine OÜ EKT Ecobio keskkonnaloa eelnõule Sissetulev dokument 26.08.2022 Avalik
DM-119987-20 Soov osaleda OÜ EKT Ecobio avalikul koosolekul Sissetulev dokument 26.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
26.08.2022 - 26.08.2097
DM-119987-19 Soov osa võtta OÜ EKT Ecobio vedelväetisehoidla avalikust istungist 30.augustil Sissetulev dokument 18.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
18.08.2022 - 18.08.2097
DM-119987-18 Koosoleku aja muutmine Sissetulev dokument 11.08.2022 Avalik
DM-119987-17 Keskkonnaloa nr KL-516423 eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 05.08.2022 Avalik
DM-119987-16 EKT Ecobio OÜ parandatud taotlusest Sissetulev dokument 28.07.2022 Avalik
DM-119987-15 EKT Ecobio OÜ parandustaotluse esitamine Jõelähtme Vallavalitsusele Väljaminev väljaminev kiri 26.07.2022 Avalik
DM-119987-14 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1013935 Sissetulev taotlus 22.07.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
22.07.2022 - 22.07.2027
DM-119987-13 Kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine tutvumiseks ja lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 06.07.2022 Avalik
DM-119987-12 Arvamuse andmine OÜ EKT Ecobio keskkonnaloa parandatud taotlusele Sissetulev dokument 04.07.2022 Avalik
DM-119987-11 Vastuväide OÜ EKT Ecobio väetisehoidlale Haljava külla Sissetulev dokument 21.06.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
21.06.2022 - 21.06.2097
DM-119987-9 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1013483 Sissetulev taotlus 15.06.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
15.06.2022 - 15.06.2027
DM-119987-10 EKT Ecobio OÜ vastus Jõelähtme Vallavalitsuse kirjale Väljaminev väljaminev kiri 15.06.2022 Avalik
DM-119987-8 Menetlus-119987/istung Sissetulev dokument 14.06.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
14.06.2022 - 14.06.2097
DM-119987-7 Kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine tutvumiseks ja lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 10.06.2022 Avalik
DM-119987-6 Arvamuse andmine OÜ EKT Ecobio keskkonnaloa taotlusele Sissetulev dokument 10.06.2022 Avalik
DM-119987-5 Keskkonnaloa taotluse esitamine kohalikule omavalitsusele arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 20.05.2022 Avalik
DM-119987-4 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 20.05.2022 Avalik
DM-119987-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1013055 Sissetulev taotlus 17.05.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
17.05.2022 - 17.05.2027
DM-119987-2 Lisateabe küsimine keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 13.05.2022 Avalik
DM-119987-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1012543 Sissetulev taotlus 26.04.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
26.04.2022 - 26.04.2027