Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120133
Menetlus M-120133
JAVO Grupp OÜ
JAVO Grupp OÜ - Ainja IX uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Marin Varblane
13.05.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
JAVO Grupp OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Mulgi Vallavalitsus Kooskõlastaja
BTF2 Gamma OÜ Kolmas isik
Roger Puit AS Kolmas isik
KIVIKANDUR OÜ Kolmas isik
Toomas Veidenberg Kolmas isik
Märt Veidenberg Kolmas isik
Tõnu Sarapuu Kolmas isik
Elering AS Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1012813-2 Kristjan Jassik 20.05.2022 11:40
T-L.MU/1012813 Kalev Jaago 13.05.2022 07:12
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-120133-8 Ainja IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/516106 andmine Väljaminev korraldus 16.09.2022 Avalik
DM-120133-7 Ainja IX uuringuruumi uuringuloa nr L.MU/516106 andmise otsuse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 25.08.2022 Avalik
DM-120133-6 Ainja IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 14.06.2022 Avalik
DM-120133-5 Ainja IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 14.06.2022 Avalik
DM-120133-4 Maaomaniku nõusolek uuringute tegemiseks Sissetulev dokument 14.06.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
14.06.2022 - 14.06.2097
DM-120133-3 MA_vastus_Ainja IX uuringuruum_25.05.2022 Sissetulev dokument 25.05.2022 Avalik
DM-120133-2 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1013112 Sissetulev taotlus 20.05.2022 Avalik
DM-120133-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1012813 Sissetulev taotlus 13.05.2022 Avalik