Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120172

Tagasi nimekirja
Menetlus M-120172
Roger Puit AS
aktsiaselts Roger Puit - Veskimäe liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Marin Varblane
17.05.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
Roger Puit AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Mulgi Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maido Saarman Kolmas isik
Marianne Peterson Kolmas isik
Toomas Hendrik Ilves Kolmas isik
Raivo Paala Kolmas isik
Södra Forest Estonia OÜ Kolmas isik
Estonian Sustainable Forestry OÜ Kolmas isik
Laanekuru OÜ Kolmas isik
Kairi Nigol Kolmas isik
Elo Saar Kolmas isik
Taevo Viitas Kolmas isik
Guido Berg Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1012990 Taavi Kookmaa 17.05.2022 09:52
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-120172-23 Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-516111 andmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 02.02.2024 Avalik
DM-120172-22 Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-516111 andmine Väljaminev korraldus 02.02.2024 Avalik
DM-120172-21 Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-516111 andmise korralduse ja loa eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 12.01.2024 Avalik
DM-120172-20 Veskimäe maardla Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 06.12.2023 Avalik
DM-120172-19 Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule seisukoha küsimine ning keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 01.11.2023 Avalik
DM-120172-18 Eksperthinnang Veskimäe liivakarjääri kaevandamise mõjust piirkonnas pesitsevatele I kategooria kaitsealustele kotkaliikidele Sissetulev dokument 11.09.2023 Avalik
DM-120172-17 Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele lisateabe esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 01.09.2023 Avalik
DM-120172-16 Taotletav Veskimäe liivakarjäär Sissetulev dokument 01.09.2023 Avalik
DM-120172-15 Väike-konnakotka territooriumi kaardistamise läbiviija kooskõlastamine Väljaminev vastuskiri 13.04.2023 Avalik
DM-120172-14 Väike-konnakotka territooriumi kaardistamise läbiviija kooskõlastamine Sissetulev dokument 04.04.2023 Avalik
DM-120172-13 Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine ja keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 01.12.2022 Avalik
DM-120172-12 Taotletava Veskimäe liivakarjääri kompromissleping Sissetulev dokument 18.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
18.10.2022 - 18.10.2097
DM-120172-11 Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa taoluse menetluses laekunud arvamustele vastamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 30.08.2022 Avalik
DM-120172-10 Vastamise tähtaja pikendamine (Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa menetlus) Sissetulev dokument 26.08.2022 Avalik
DM-120172-9 Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 17.08.2022 Avalik
DM-120172-8 Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses laekunud arvamuste edastamine Väljaminev väljaminev kiri 02.08.2022 Avalik
DM-120172-7 Kolmandata isikute seisukohad (Veskimäe liivakarjääri kaevandamisluba) Sissetulev dokument 02.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
02.08.2022 - 02.08.2097
DM-120172-6 Arvamuse andmine Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta (Veskimäe liivakarjäär) Sissetulev dokument 26.07.2022 Avalik
DM-120172-5 Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 10.06.2022 Avalik
DM-120172-4 Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 10.06.2022 Avalik
DM-120172-3 Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine Väljaminev väljaminev kiri 09.06.2022 Avalik
DM-120172-2 MA_vastus_Veskimäe_liivakarjäär_20.05.2022 Sissetulev dokument 23.05.2022 Avalik
DM-120172-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1012990 Sissetulev taotlus 17.05.2022 Avalik