Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120218

Tagasi nimekirja
Menetlus M-120218
Paide Vesi AS
Imavere reoveepuhasti suubla nime muutmine
Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Aire Soo
19.05.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
Paide Vesi AS Taotleja / Loa omanik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-120218-1 Ilmse ebatäpsuse parandamine aktsiaselts Paide Vesi keskkonnaloas nr L.VV/329421 Väljaminev korraldus 31.05.2022 Avalik