Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120279
Menetlus M-120279
Thermory AS
Thermory AS - Thermory AS tootmine
Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Maret Palusalu
25.05.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Thermory AS Taotleja / Loa omanik
Hendrikson Ko OÜ Kolmas isik
Loo Elekter AS Kolmas isik
FL Start OÜ Kolmas isik
Jõelähtme Vallavalitsus Kolmas isik
ILUNURMET OÜ Kolmas isik
PRO LIFT OÜ Kolmas isik
Ivan Beresnev Kolmas isik
Jelena Vinogradova Kolmas isik
Loo Properties OÜ Kolmas isik
Niina Kriisa Kolmas isik
Hans Kriisa Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1012560-6 Simmo Soomets 20.12.2022 11:46
T-KL/1012560-5 Simmo Soomets 15.12.2022 17:05
T-KL/1012560-4 Simmo Soomets 02.12.2022 14:22
T-KL/1012560-3 Simmo Soomets 24.10.2022 08:26
T-KL/1012560-2 Simmo Soomets 20.06.2022 09:52
T-KL/1012560 Simmo Soomets 25.05.2022 13:41
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-120279-25 Thermory AS keskkonnaloa nr L.ÕV/324637 muutmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 06.01.2023 Avalik
DM-120279-24 Thermory AS keskkonnaloa nr L.ÕV/324637 muutmine Väljaminev korraldus 06.01.2023 Avalik
DM-120279-23 Thermory AS keskkonnaloa nr L.ÕV/324637 muutmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 20.12.2022 Avalik
DM-120279-22 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1016116 Sissetulev taotlus 20.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
20.12.2022 - 20.12.2027
DM-120279-21 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1015963 Sissetulev taotlus 15.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
15.12.2022 - 15.12.2027
DM-120279-20 Thermory AS keskkonnaloa nr L.ÕV/324637 muutmise taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 07.12.2022 Avalik
DM-120279-19 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1015867 Sissetulev taotlus 02.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
02.12.2022 - 02.12.2027
DM-120279-18 Keskkonnaloa nr L.ÕV/324637 muutmise lisaandmete esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 28.11.2022 Avalik
DM-120279-17 Taotlus vastamistähtaja pikendamiseks Sissetulev dokument 28.11.2022 Avalik
DM-120279-16 Thermory AS keskkonnaloa nr L.ÕV/324637 muutmise taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 28.10.2022 Avalik
DM-120279-15 Vastuskiri dokumendile DM-120279-9 Sissetulev dokument 28.10.2022 Avalik
DM-120279-14 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1014509 Sissetulev taotlus 24.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
24.10.2022 - 24.10.2027
DM-120279-13 Keskkonnaloa nr L.ÕV/324637 muutmise lisaandmete esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 21.09.2022 Avalik
DM-120279-12 Keskkonnaloa taotluse esitamise tähtaja pikendamine ning muudatustest teavitamine Sissetulev dokument 20.09.2022 Avalik
DM-120279-11 Keskkonnaloa nr L.ÕV/324637 muutmise lisaandmete esitamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 06.09.2022 Avalik
DM-120279-10 Keskkonnaloa taotluse lisainformatsiooni esitamise tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 06.09.2022 Avalik
DM-120279-9 Thermory AS-i keskkonnaloa nr L.ÕV/324637 muutmise taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 22.08.2022 Avalik
DM-120279-8 Arvamuse andmine Thermory AS keskkonnaloa muutmise taotlusele Sissetulev dokument 12.08.2022 Avalik
DM-120279-7 Thermory ASi keskkonnaloa nr L.ÕV/324637 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 19.07.2022 Avalik
DM-120279-6 Thermory AS keskkonnaloa nr L.ÕV/324637 muutmise taotluse edastamine arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 19.07.2022 Avalik
DM-120279-5 Thermory AS keskkonnaloa nr L.ÕV/324637 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 19.07.2022 Avalik
DM-120279-4 Vastus 14.06.2022 nr DM-120279-2 osas Sissetulev dokument 13.07.2022 Avalik
DM-120279-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1013527 Sissetulev taotlus 20.06.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
20.06.2022 - 20.06.2027
DM-120279-2 Thermory AS keskkonnaloa nr L.ÕV/324637 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 14.06.2022 Avalik
DM-120279-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1012560 Sissetulev taotlus 25.05.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
25.05.2022 - 25.05.2027