Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120664

Tagasi nimekirja
Menetlus M-120664
Rarex Ehitus OÜ
Rarex Ehitus OÜ - Taikse töökoja käitluskoht
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Liis Promvalds
05.07.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
Rarex Ehitus OÜ Taotleja / Loa omanik
Osaühing ESTONIA Kolmas isik
Türi Vallavalitsus Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
PRIIT PÄRNA Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1013508-2 Ott Sutt 19.07.2022 11:31
T-KL/1013508 Rasmus Romandi 05.07.2022 12:20
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-120664-12 Rarex Ehitus OÜ keskkonnaloa nr KL-516386 andmine Väljaminev korraldus 19.10.2022 Avalik
DM-120664-11 Rarex Ehitus OÜ keskkonnaloa väljastamise korralduse eelnõu kooskõlastamine Sissetulev dokument 17.10.2022 Avalik
DM-120664-10 Taikse töökoja jäätmekäitluskoht, Rarex Ehitus OÜ Sissetulev dokument 06.10.2022 Avalik
DM-120664-9 Rarex Ehitus OÜ keskkonnaloa nr KL-516386 andmise ja keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõude edastamine arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 04.10.2022 Avalik
DM-120664-8 Nõusolek keskkonnaloa väljastamiseks (Rerex Ehitus OÜ) Sissetulev dokument 15.09.2022 Avalik
DM-120664-7 Keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 30.08.2022 Avalik
DM-120664-6 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 30.08.2022 Avalik
DM-120664-5 Finantstagatise maksekorraldus Sissetulev dokument 30.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
30.08.2022 - 30.08.2027
DM-120664-4 Täiendavad andmed (DM-120664-2) Sissetulev dokument 25.07.2022 Avalik
DM-120664-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1013916 Sissetulev taotlus 19.07.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
19.07.2022 - 19.07.2027
DM-120664-2 Rarex Ehitus OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 15.07.2022 Avalik
DM-120664-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1013508 Sissetulev taotlus 05.07.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
05.07.2022 - 05.07.2027