Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120761

Tagasi nimekirja
Menetlus M-120761
VKG OIL AS
Kompleksloa nr L.KKL.IV-198338 ümber viimine uuele vormile
Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Karine Vest
18.07.2022

Seotud KMH menetlus: KMH00616 (KMH loataotluse menetlemisel)

VKG Energia OÜ Põhja SEJ tuhaladestule rajatava uue ohtlike jäätmete prügila ühendamine riikliku prügilaga ja prügila uue sulgemislahenduse kasutuselevõtu keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud

Menetlusosalised
Nimi Roll
VKG OIL AS Taotleja / Loa omanik
Taotlused

Menetlusega ei ole seotud ühtegi taotlust

Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-120761-1 Kompleksloa nr L.KKL.IV-198338 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 26.07.2022 Avalik