Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120766
Menetlus M-120766
Marina Minerals OÜ
Viruküla uuringuruum - Marina Minerals OÜ
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Marin Varblane
18.07.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Marina Minerals OÜ Taotleja / Loa omanik
Saue Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Kliimaministeerium Kooskõlastaja
7 Seemet OÜ Kolmas isik
OLGA JURASSOVA Kolmas isik
PAVEL JURASSOV Kolmas isik
JAANUS AJAOTS Kolmas isik
ANTONINA ŠABERT Kolmas isik
ADO JUHANI Kolmas isik
MARGUS SOOSALU Kolmas isik
MR Männi OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1013875 Caspar Rüütel 18.07.2022 11:32
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-120766-11 Viruküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/516397 andmine Väljaminev korraldus 02.11.2022 Avalik
DM-120766-10 Viruküla uuringuluba Sissetulev dokument 13.10.2022 Avalik
DM-120766-9 Viruküla uuringuruumi uuringuloa nr L.MU/516397 andmise otsuse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 12.10.2022 Avalik
DM-120766-8 Vastuväidete edastamine (Viruküla uuringuruumi keskkonnaloa menetlus) Sissetulev dokument 30.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
30.09.2022 - 30.09.2097
DM-120766-7 Arvamuse andmine Viruküla uuringuloa menetlusele Sissetulev dokument 30.09.2022 Avalik
DM-120766-6 Riigivara valitseja kooskõlastus (Viruküla uuringuruum) Sissetulev dokument 27.09.2022 Avalik
DM-120766-5 Viruküla uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 02.08.2022 Avalik
DM-120766-4 Viruküla uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 20.07.2022 Avalik
DM-120766-3 Viruküla uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 20.07.2022 Avalik
DM-120766-2 MA_vastus_Viruküla uuringuruum_20.07.2022 Sissetulev dokument 20.07.2022 Avalik
DM-120766-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1013875 Sissetulev taotlus 18.07.2022 Avalik