Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120973

Tagasi nimekirja
Menetlus M-120973
TARTU SCRAP TERMINAL OÜ
TARTU SCRAP TERMINAL OÜ - Kadastiku 10 vanametalli vastuvõtupunkt
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Merje Roasto
05.08.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
TARTU SCRAP TERMINAL OÜ Taotleja / Loa omanik
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet Kooskõlastaja
IRINA FJODOROVA Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1014050-3 Igor Aleksejev 01.10.2022 13:20
T-KL/1014050-2 Igor Aleksejev 03.09.2022 20:14
T-KL/1014050 Igor Aleksejev 05.08.2022 12:06
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-120973-9 TARTU SCRAP TERMINAL OÜ keskkonnaloa nr KL-517291 andmine Väljaminev korraldus 09.01.2023 Avalik
DM-120973-8 TARTU SCRAP TERMINAL OÜ keskkonnaloa nr KL-517291 andmise ja keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõude edastamine arvamuse avaldamiseks ning keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 23.12.2022 Avalik
DM-120973-7 TARTU SCRAP TERMINAL OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 04.11.2022 Avalik
DM-120973-6 TARTU SCRAP TERMINAL OÜ keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 04.11.2022 Avalik
DM-120973-5 TARTU SCRAP TERMINAL OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine Väljaminev väljaminev kiri 04.11.2022 Avalik
DM-120973-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1014992 Sissetulev taotlus 01.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
01.10.2022 - 01.10.2027
DM-120973-3 TARTU SCRAP TERMINAL OÜ keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 23.09.2022 Avalik
DM-120973-2 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1014560 Sissetulev taotlus 03.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
03.09.2022 - 03.09.2027
DM-120973-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1014050 Sissetulev taotlus 05.08.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
05.08.2022 - 05.08.2027