Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121548

Tagasi nimekirja
Menetlus M-121548
KIIRKANDUR AS
KIIRKANDUR AS - Tiigipera tiik
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Anni Aasa
16.09.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
KIIRKANDUR AS Taotleja / Loa omanik
Taba Kinnisvara OÜ Kooskõlastaja
Lääne-Harju Vallavalitsus Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
MÄRT ORGUSAAR Kolmas isik
Ando Eelmaa Kolmas isik
Fioralisa OÜ Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
AIN RESNIS Kolmas isik
Külli Heinleht Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1014547-2 Tiit Ploom 22.12.2022 16:06
T-KL/1014547 Tiit Ploom 16.09.2022 09:47
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-121548-18 Keskkonnaloa nr KL-518827 andmine Väljaminev korraldus 23.05.2023 Avalik
DM-121548-16 Arvamuse avaldamine keskkonnaloa nr KL-518827 eelnõude kohta Sissetulev dokument 18.05.2023 Avalik
DM-121548-15 Aktsiaselts KIIRKANDUR keskkonnaloa nr KL-518827 andmise otsuse ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 04.05.2023 Avalik
DM-121548-14 Vastuskiri Keskkonnaameti 14.03.2023 kirjale nr DM-121548-9 Sissetulev dokument 10.04.2023 Avalik
DM-121548-13 Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine Sissetulev dokument 30.03.2023 Avalik
DM-121548-12 Kinnitus nõusoleku andmisest Sissetulev dokument 17.03.2023 Avalik
DM-121548-9 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine, menetlusasjaolude selgitamine ja lisaandmete küsimine keskkonnaloa taotluse menetlusele Väljaminev väljaminev kiri 14.03.2023 Avalik
DM-121548-11 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 14.03.2023 Avalik
DM-121548-10 Keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 14.03.2023 Avalik
DM-121548-8 Selgitused seoses AS Kiirkandur keskkonnaloa taotlusega Sissetulev dokument 06.03.2023 Avalik
DM-121548-7 Vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise viibimisest (M-121548) Sissetulev dokument 15.02.2023 Avalik
DM-121548-6 Selgituste küsimine seoses Aktsiaselts KIIRKANDUR keskkonnaloa taotlusega Väljaminev väljaminev kiri 12.01.2023 Avalik
DM-121548-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1016060 Sissetulev taotlus 22.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
22.12.2022 - 22.12.2027
DM-121548-4 Keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 28.11.2022 Avalik
DM-121548-3 Keskkonnaloa taotluse täiendamise tähtaja pikendamise taotlus (Tiigipera veekogu) Sissetulev dokument 28.11.2022 Avalik
DM-121548-2 Keskkonnaloa taotluse täiendamine Väljaminev väljaminev kiri 07.10.2022 Avalik
DM-121548-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1014547 Sissetulev taotlus 16.09.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
16.09.2022 - 16.09.2027