Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121629

Tagasi nimekirja
Menetlus M-121629
MetsPuu OÜ
MetsPuu OÜ - Lasila III liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Valdo Tohver
26.09.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
MetsPuu OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Tapa Vallavalitsus Kooskõlastaja
AIN SAUKAS Kolmas isik
INGA SAUKAS Kolmas isik
AIVAR SAALITS Kolmas isik
MMS Invest OÜ Kolmas isik
Tarmo Tamm Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1014870-2 Taavi Part 19.10.2022 17:10
T-KL/1014870 Taavi Part 26.09.2022 14:48
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-121629-12 Lasila III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KL-519626 andmine Väljaminev korraldus 08.09.2023 Avalik
DM-121629-11 Lasila III liivakarjääri keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 20.06.2023 Avalik
DM-121629-10 Lasila III liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 19.06.2023 Avalik
DM-121629-9 Arvamuse küsimine Lasila III liivakarjääris kaevandamiseks keskkonnaloa andmise taotlusele keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Väljaminev väljaminev kiri 14.04.2023 Avalik
DM-121629-8 Arvamuse andmine Lasila III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 02.01.2023 Avalik
DM-121629-7 Lasila III liivakarjääri menetlusest (M-121629) Sissetulev dokument 14.11.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
14.11.2022 - 14.11.2097
DM-121629-6 Lasila III liivakarjäär Sissetulev dokument 08.11.2022 Avalik
DM-121629-5 Lasila III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 07.11.2022 Avalik
DM-121629-4 Arvamuse küsimine Lasila III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 03.11.2022 Avalik
DM-121629-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1015252 Sissetulev taotlus 19.10.2022 Avalik
DM-121629-2 MA_vastus_Lasila III liivakarjäär_03.10.2022 Sissetulev dokument 03.10.2022 Avalik
DM-121629-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1014870 Sissetulev taotlus 26.09.2022 Avalik