Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121866
Menetlus M-121866
Peter Kask
Peter Kask - Süvendamine - Vilusi puhkeala 2, Vilusi küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Vee registreeringu esmataotlus
Kairit Kriis
18.10.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Peter Kask Taotleja / Loa omanik
Mustvee Vallavalitsus Kolmas isik
Helina Kasvandik Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-RVV/1015230 Peter Kask 18.10.2022 12:17
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-121866-8 Tiigi likvideerimisest Väljaminev väljaminev kiri 21.11.2022 Avalik
DM-121866-7 Kanali taastamine Sissetulev dokument 21.11.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
21.11.2022 - 21.11.2097
DM-121866-6 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 21.11.2022 Avalik
DM-121866-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/517185 väljastamine Väljaminev registreering 03.11.2022 Avalik
DM-121866-4 Seisukoha edastamine (DM-121866-3) Sissetulev dokument 01.11.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
01.11.2022 - 01.11.2097
DM-121866-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu kaaskiri Väljaminev väljaminev kiri 21.10.2022 Avalik
DM-121866-2 LK sisend Sissetulev dokument 20.10.2022 Avalik
DM-121866-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1015230 Sissetulev taotlus 18.10.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
18.10.2022 - 18.10.2027