Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121969

Tagasi nimekirja
Menetlus M-121969
Eesti Killustik OÜ
Eesti Killustik OÜ - Akimatsi liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Mihkel Annusver
27.10.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
Eesti Killustik OÜ Taotleja / Loa omanik
Kehtna Vallavalitsus Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
KARO METS OÜ Kolmas isik
LANDEKER OÜ Kolmas isik
Leheris OÜ Kolmas isik
ANDRUS KRANACH Kolmas isik
JANAR KRANACH Kolmas isik
MAIDO ÜLEVAIN Kolmas isik
MATI KRANACH Kolmas isik
Meelis Ülevain Kolmas isik
SIRLE MANDER Kolmas isik
AIN SILDOJA Kolmas isik
EVE AIT-OJA Kolmas isik
MARGIT PENKIN Kolmas isik
MALL KELTS Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1015339-5 Helen Männamets 03.03.2023 14:15
T-KL/1015339-4 Helen Männamets 23.02.2023 12:12
T-KL/1015339-3 Helen Männamets 06.02.2023 16:03
T-KL/1015339-2 Helen Männamets 23.11.2022 10:37
T-KL/1015339 Helen Männamets 27.10.2022 11:19
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-121969-27 Akimatsi liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-521251 andmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 01.03.2024 Avalik
DM-121969-26 Akimatsi liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-521251 andmine Väljaminev korraldus 29.02.2024 Avalik
DM-121969-25 Akimatsi taotlusest Sissetulev dokument 22.02.2024 Avalik
DM-121969-24 Akimatsi liivakarjääri keskkonnaloa andmise korralduse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 14.02.2024 Avalik
DM-121969-23 Akimatsi maardla Akimatsi liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 13.02.2024 Avalik
DM-121969-22 Akimatsi liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule seisukoha küsimine ja keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 29.12.2023 Avalik
DM-121969-21 Akimatsi liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 24.11.2023 Avalik
DM-121969-20 MA_vastus_Akimatsi_liivakarjäär_07.03.2023 Sissetulev dokument 07.03.2023 Avalik
DM-121969-19 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1017331 Sissetulev taotlus 03.03.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
03.03.2023 - 03.03.2123
DM-121969-18 MA_vastus_Akimatsi_liivakarjäär_02.03.2023 Sissetulev dokument 02.03.2023 Avalik
DM-121969-17 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1017167 Sissetulev taotlus 23.02.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
23.02.2023 - 23.02.2123
DM-121969-16 Parandustaotluse esitamisest peale varude kinnitamist Väljaminev väljaminev kiri 16.02.2023 Avalik
DM-121969-15 MA_vastamistähtaja_pikendamine_Akimatsi_liivakarjäär_16.02.2023 Sissetulev dokument 16.02.2023 Avalik
DM-121969-14 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1016838 Sissetulev taotlus 06.02.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
06.02.2023 - 06.02.2123
DM-121969-13 Akimatsi taotlusest Sissetulev dokument 01.02.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
01.02.2023 - 01.02.2123
DM-121969-12 KOV arvamus Sissetulev dokument 30.01.2023 Avalik
DM-121969-11 Tähtaja pikendamise taotlus (Akimatsi liivakarjäär) Sissetulev dokument 25.01.2023 Avalik
DM-121969-9 Vastuskiri päringule Väljaminev väljaminev kiri 12.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
12.01.2023 - 12.01.2028
DM-121969-10 Menetluse käigus laekunud küsimuste edastamine (Akimatsi liivakarjäär) Väljaminev väljaminev kiri 12.01.2023 Avalik
DM-121969-8 Märgukiri (menetlus nr DM-121969-4) Sissetulev dokument 02.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
02.01.2023 - 02.01.2098
DM-121969-7 Arvamuse küsimine Akimatsi liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 15.12.2022 Avalik
DM-121969-6 Akimatsi liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 15.12.2022 Avalik
DM-121969-5 MA_vastus_Akimatsi_liivakarjäär_29.11.2022 Sissetulev dokument 29.11.2022 Avalik
DM-121969-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1015754 Sissetulev taotlus 23.11.2022 Avalik
DM-121969-3 Akimatsi liivakarjääri keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 18.11.2022 Avalik
DM-121969-2 MA_vastus_Akimatsi_liivakarjäär_02.11.2022 Sissetulev dokument 02.11.2022 Avalik
DM-121969-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1015339 Sissetulev taotlus 27.10.2022 Avalik