Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-122097
Menetlus M-122097
Kuressaare Veevärk AS
Kuressaare Veevärk AS - Tõlli veehaare
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Melika Paljak
08.11.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Kuressaare Veevärk AS Taotleja / Loa omanik
Saaremaa Vallavalitsus Kooskõlastaja
Tornator Eesti OÜ Kolmas isik
RAIN ARRO Kolmas isik
Tehnohaldus OÜ Kolmas isik
Haspel OÜ Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1015070-2 Ain Saaremäel 14.11.2022 15:29
T-KL/1015070 Ain Saaremäel 08.11.2022 15:38
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-122097-18 Keskkonnaloa nr KL-517393 andmine ja keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev korraldus 27.12.2022 Avalik
DM-122097-12 Arvamus keskkonnaloa andmise korralduse eelnõule Sissetulev dokument 21.12.2022 Avalik
DM-122097-11 Arvamus Aktsiaseltsi Kuressaare Veevärk keskkonnaloa taotlusele Sissetulev dokument 15.12.2022 Avalik
DM-122097-10 FW Teavitus dokumendi väljastamise kohta infosüsteemist KOTKAS Sissetulev dokument 15.12.2022 Avalik
DM-122097-9 Keskkonnaloa nr KL-517393 andmise otsuse eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 06.12.2022 Avalik
DM-122097-8 Vastus infopäringule Väljaminev vastuskiri 29.11.2022 Avalik
DM-122097-7 Infopäring 3 Aktsiaseltsi Kuressaare Veevärk keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamise kohta Sissetulev dokument 29.11.2022 Avalik
DM-122097-6 Unimäe veetöötlusjaama tehnoloogia Sissetulev dokument 23.11.2022 Avalik
DM-122097-5 Aktsiaseltsi Kuressaare Veevärk keskkonnaloa taotlusest (Sepise, Leeri, Murru, Liini) Sissetulev dokument 23.11.2022 Avalik
DM-122097-4 Aktsiaseltsi Kuressaare Veevärk keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 16.11.2022 Avalik
DM-122097-3 Aktsiaseltsi Kuressaare Veevärk keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 16.11.2022 Avalik
DM-122097-2 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1015650 Sissetulev taotlus 14.11.2022 Avalik
DM-122097-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1015070 Sissetulev taotlus 08.11.2022 Avalik