Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-122193
Menetlus M-122193
Kaitsevägi
Kaitsevägi - Tapa tankla
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Marko Ansip
21.11.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Kaitsevägi Taotleja / Loa omanik
LEMMA OÜ Kolmas isik
Tapa Vallavalitsus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1015587-2 Katrina Utsar 23.12.2022 13:39
T-KL/1015587 Katrina Utsar 21.11.2022 15:46
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-122193-7 Kaitseväe keskkonnaloa nr KL-517624 andmine Väljaminev korraldus 22.03.2023 Avalik
DM-122193-6 Kaitseväe keskkonnaloa nr KL-517624 andmise otsuse ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 03.03.2023 Avalik
DM-122193-5 Kaitseväe keskkonnaloa taotluse edastamine kohalikule omavalitsusele arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 11.01.2023 Avalik
DM-122193-4 Kaitseväe keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 11.01.2023 Avalik
DM-122193-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1016166 Sissetulev taotlus 23.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
23.12.2022 - 23.12.2027
DM-122193-2 Kaitseväe keskkonnaloa esmataotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 12.12.2022 Avalik
DM-122193-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1015587 Sissetulev taotlus 21.11.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
21.11.2022 - 21.11.2027