Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-122460
Menetlus M-122460
Tariston AS
Tariston AS - Sonni III uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Viktoria Burtin
20.12.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Tariston AS Taotleja / Loa omanik
Türi Vallavalitsus Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
AmEst Haldus OÜ Kolmas isik
RIIN PALLON-TAMMEPUU Kolmas isik
KAISA MÄNNIK Kolmas isik
MARKO NAARITS Kolmas isik
ÜLLE NAARITS Kolmas isik
MAIU KANGUR Kolmas isik
JANIKA METSALLIK Kolmas isik
MARJA-LIISA SAULEP Kolmas isik
Kliimaministeerium Kolmas isik
Vahastu Jahiselts Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1016122 Kauri Kiiman 20.12.2022 20:23
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-122460-17 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/518356 andmine Sonni III uuringuruumis Väljaminev korraldus 28.03.2023 Avalik
DM-122460-16 Sonni III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa väljastamise korralduse eelnõu kooskõlastamine Sissetulev dokument 23.03.2023 Avalik
DM-122460-15 Arvamus Sonni III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 22.03.2023 Avalik
DM-122460-14 Vastamistähtaja pikendamine (Sonni III uuringuruum) Sissetulev dokument 16.03.2023 Avalik
DM-122460-13 Sonni III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 06.03.2023 Avalik
DM-122460-12 Vastus pöördumisele (Sonni III uuringuruum) Väljaminev väljaminev kiri 01.03.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
01.03.2023 - 01.03.2098
DM-122460-11 Nõusolek geoloogilise uuringu loa väljastamiseks Sonni III uuringuruumis Sissetulev dokument 20.02.2023 Avalik
DM-122460-10 Vastus kohalike elanike seisukohtadele (Sonni III uuringuruum) Sissetulev dokument 09.02.2023 Avalik
DM-122460-9 Riigivara valitseja kooskõlastus (Sonni III uuringuruum) Sissetulev dokument 01.02.2023 Avalik
DM-122460-8 Taotluse läbi vaatamata jätmine (Sonni III uuringuruumi) Sissetulev dokument 26.01.2023 Avalik
DM-122460-7 Kohalike elanike seisukohtade edastamine taotlejale arvamuse avaldamiseks (Sonni III uuringuruum) Väljaminev väljaminev kiri 25.01.2023 Avalik
DM-122460-6 Sonni III uuringuruumi geoloogiline uuring Sissetulev dokument 24.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
24.01.2023 - 24.01.2098
DM-122460-5 Sonni III uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 12.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
12.01.2023 - 12.01.2028
DM-122460-4 Arvamuse küsimine Sonni III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 12.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8
12.01.2023 - 12.01.2028
DM-122460-3 Sonni III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 12.01.2023 Avalik
DM-122460-2 MA_vastus_Sonni III uuringuruum_23.12.2022 Sissetulev dokument 23.12.2022 Avalik
DM-122460-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1016122 Sissetulev taotlus 20.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 38 lg 1 p 8
20.12.2022 - 20.12.2027