Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-122531
Menetlus M-122531
Põlva Soojus AS
Põlva Soojus AS - Vabriku tn katlamaja - Vabriku tn 24a, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond
Paikse heiteallika käitaja registreeringu esmataotlus
Laura Zirk
30.12.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll    
Põlva Soojus AS Taotleja / Loa omanik
Põlva Vallavalitsus Kooskõlastaja
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-RÕV/1016212-2 Taimar Juks 03.01.2023 08:42
T-RÕV/1016212 Taimar Juks 30.12.2022 11:35
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-122531-4 Aktsiaseltsi Põlva Soojus keskkonnaloa nr L.ÕV/325135 kehtetuks tunnistamise korralduse ja paikse heiteallika käitaja registreerimistõendi nr PHRR/518301 edastamine Väljaminev väljaminev kiri 10.01.2023 Avalik
DM-122531-3 Vabriku tn katlamaja põleti nr 2 kinnituskiri Sissetulev dokument 06.01.2023 Avalik
DM-122531-2 Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus T-RÕV/1016240 Sissetulev taotlus 03.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
03.01.2023 - 03.01.2028
DM-122531-1 Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus T-RÕV/1016212 Sissetulev taotlus 30.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
30.12.2022 - 30.12.2027