Taotlused ja menetlused » Menetlus M-122533

Tagasi nimekirja
Menetlus M-122533
Marina Minerals OÜ
Marina Minerals OÜ - Pikknurme liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Kerstin-Acta Kerner
30.12.2022
Menetlusosalised
Nimi Roll
Marina Minerals OÜ Taotleja / Loa omanik
Põltsamaa Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Eesti Lairiba Arenduse SA Kolmas isik
Puurmani Põllumajandusühistu Kolmas isik
Sally Pukk Kolmas isik
Woodpile OÜ Kolmas isik
Picea Grupp OÜ Kolmas isik
HEINZ GERD LIPS Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1016215-3 Hendrik Klaas 09.01.2023 15:46
T-KL/1016215-2 Hendrik Klaas 09.01.2023 13:05
T-KL/1016215 Caspar Rüütel 30.12.2022 12:19
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-122533-25 Keskkonnaloa nr KL-518410 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 02.04.2024 Avalik
DM-122533-24 PTA Pikknurme liivakarjääri keskkonnakaitseloa andmise kooskõlastus Sissetulev dokument 27.03.2024 Avalik
DM-122533-23 Pikknurme liivakarjäär ja maaparandus Sissetulev dokument 27.03.2024 Avalik
DM-122533-22 Pikknurme liivakarjäärile edastatud kõrvaltingimustele esitatud nõusolek Sissetulev dokument 26.03.2024 Avalik
DM-122533-21 PTA Pikknurme liivakarjääri keskkonnakaitseloa andmise kooskõlastus Sissetulev dokument 26.03.2024 Avalik
DM-122533-20 Pikknurme liivakarjääri keskkonnakaitseloa andmiseks kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 13.03.2024 Avalik
DM-122533-19 Pikknurme liivakarjääri keskkonnakaitseloa menetlusest ja menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 13.03.2024 Avalik
DM-122533-18 Pikknurme liivakarjääri keskkonnaloa andmise otsuse eelnõust Sissetulev dokument 02.02.2024 Avalik
DM-122533-17 Pikknurme liivakarjäär Sissetulev dokument 31.01.2024 Avalik
DM-122533-16 Pikknurme liivakarjääri keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse andmiseks ning taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 24.01.2024 Avalik
DM-122533-15 Info küsimine Pikknurme liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse kohta Sissetulev dokument 15.12.2023 Avalik
DM-122533-14 Pikknurme liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta seisukoha esitamine Sissetulev dokument 28.06.2023 Avalik
DM-122533-13 Arvamuse küsimine Pikknurme liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Väljaminev väljaminev kiri 02.06.2023 Avalik
DM-122533-12 Pikknurme väljaveo teest Sissetulev dokument 02.06.2023 Avalik
DM-122533-11 Pikknurme liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 04.05.2023 Avalik
DM-122533-10 Täiendav vastus Pikknurme liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teatele Sissetulev dokument 08.02.2023 Avalik
DM-122533-9 Teavitused edasisest menetlusest seoses Pikknurme liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisega Sissetulev dokument 07.02.2023 Avalik
DM-122533-8 Pikknurme liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 03.02.2023 Avalik
DM-122533-7 Marina Minerals OÜ keskkonnaloa taotlusest (Pikknurme liivakarjäär) Sissetulev dokument 01.02.2023 Avalik
DM-122533-6 Pikknurme liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 30.01.2023 Avalik
DM-122533-5 MA_vastus_Pikknurme_liivakarjäär_12.01.2023 Sissetulev dokument 12.01.2023 Avalik
DM-122533-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1016357 Sissetulev taotlus 09.01.2023 Avalik
DM-122533-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1016347 Sissetulev taotlus 09.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
09.01.2023 - 09.01.2028
DM-122533-2 MA_vastus_Pikknurme_liivakarjäär_09.01.2023 Sissetulev dokument 09.01.2023 Avalik
DM-122533-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1016215 Sissetulev taotlus 30.12.2022 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
30.12.2022 - 30.12.2027