Taotlused ja menetlused » Menetlus M-123205

Tagasi nimekirja
Menetlus M-123205
Eesti Keskkonnateenused AS
Eesti Keskkonnateenused AS - Paluküla vaheladu
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Glea Habicht
06.01.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Eesti Keskkonnateenused AS Taotleja / Loa omanik
Hiiumaa Vallavalitsus Kooskõlastaja
Üllar Põial Kolmas isik
MADIS MARKUS Kolmas isik
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pühalepa Laurentsiuse Kogudus Kolmas isik
TOOMAS SUUSTER Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
DAGOsan OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1016300 Helen Sõmerik 06.01.2023 09:05
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-123205-11 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa nr KL-518819 andmine Väljaminev korraldus 12.05.2023 Avalik
DM-123205-10 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa nr KL-518819 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 26.04.2023 Avalik
DM-123205-9 Arvamuse andmine Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 10.04.2023 Avalik
DM-123205-8 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 13.03.2023 Avalik
DM-123205-7 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 13.03.2023 Avalik
DM-123205-6 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 13.03.2023 Avalik
DM-123205-5 Lisaandmed Sissetulev taotlus 13.03.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
13.03.2023 - 13.03.2028
DM-123205-4 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 08.03.2023 Avalik
DM-123205-3 Vastus teavitusele dokumendi väljastamise kohta infosüsteemist KOTKAS Sissetulev dokument 13.02.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
13.02.2023 - 13.02.2028
DM-123205-2 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 27.01.2023 Avalik
DM-123205-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1016300 Sissetulev taotlus 06.01.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
06.01.2023 - 06.01.2028