Taotlused ja menetlused » Menetlus M-123302

Tagasi nimekirja
Menetlus M-123302
Roger Puit AS
Roger Puit AS - Kamali IV liivakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Aare Mark
12.01.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Roger Puit AS Taotleja / Loa omanik
Saarde Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Transpordiamet Kolmas isik
Utilitas Wind OÜ Kolmas isik
Metsagrupp OÜ Kolmas isik
L.U. Konsult OÜ Kolmas isik
Reet Ruusmann Kolmas isik
Villu Ruusmann Kolmas isik
Maire Lehikoinen Kolmas isik
Tarvo Mägi Kolmas isik
Tiiu Kirik Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1016095-2 Taavi Kookmaa 02.10.2023 10:24
T-KL/1016095 Taavi Kookmaa 12.01.2023 15:22
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-123302-14 Keskkonnaloa nr KL-518540 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 16.04.2024 Avalik
DM-123302-13 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 06.03.2024 Avalik
DM-123302-12 Kamali IV liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Väljaminev väljaminev kiri 09.02.2024 Avalik
DM-123302-11 Arvamuse andmine Kamali IV liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 08.02.2024 Avalik
DM-123302-10 Arvamuse küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõule Väljaminev väljaminev kiri 17.01.2024 Avalik
DM-123302-9 Arvamuse andmine Kamali IV liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta Sissetulev dokument 23.10.2023 Avalik
DM-123302-8 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020854 Sissetulev taotlus 02.10.2023 Avalik
DM-123302-7 Arvamus Kamali IV liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 20.09.2023 Avalik
DM-123302-6 Maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 12.09.2023 Avalik
DM-123302-5 Maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 12.09.2023 Avalik
DM-123302-4 Ekspertarvamused ja täiendatud seletuskiri Kamali IV liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele Sissetulev dokument 08.05.2023 Avalik
DM-123302-3 Lisateabe küsimine Kamali IV liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele Väljaminev väljaminev kiri 07.02.2023 Avalik
DM-123302-2 MA_vastus_Kamali_IV_liivakarjäär_17.01.2023 Sissetulev dokument 17.01.2023 Avalik
DM-123302-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1016095 Sissetulev taotlus 12.01.2023 Avalik