Taotlused ja menetlused » Menetlus M-123377

Tagasi nimekirja
Menetlus M-123377
Avalor Invest OÜ
Avalor Invest OÜ - Härjanurme kruusakarjäär
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Kerstin-Acta Kerner
18.01.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Avalor Invest OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Jõgeva Vallavalitsus Kooskõlastaja
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kolmas isik
Kureoja Farm OÜ Kolmas isik
Jakob Kuld Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1016486 Kristjan Muts 18.01.2023 10:02
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-123377-17 Keskkonnaloa nr KL-518450 väljastamise korraldus Väljaminev korraldus 26.03.2024 Avalik
DM-123377-16 Arvamuse andmine Härjanurme II kruusakarjääri keskkonnaloa eelnõu ja keskkonnaloa andmise korralduse eelnõu kohta Sissetulev dokument 02.02.2024 Avalik
DM-123377-15 MA_vastusk_Härjanurme_kruusakarjäär_30.01.2024 Sissetulev dokument 30.01.2024 Avalik
DM-123377-14 Härjanurme II kruusakarjääri keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse andmiseks ning taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 25.01.2024 Avalik
DM-123377-13 Arvamuse andmine Härjanurme kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Sissetulev dokument 01.08.2023 Avalik
DM-123377-12 Arvamuse küsimine Härjanurme kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Väljaminev väljaminev kiri 11.07.2023 Avalik
DM-123377-11 Härjanurme kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 04.05.2023 Avalik
DM-123377-10 Arvamus Härjanurme kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 15.03.2023 Avalik
DM-123377-9 Kavandatava Härjanurme kruusakarjääri väljaveoteest Väljaminev väljaminev kiri 17.02.2023 Avalik
DM-123377-8 Ettevõtte vastus seoses väljaveo teega Sissetulev dokument 17.02.2023 Avalik
DM-123377-7 Härjanurme kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlus Väljaminev väljaminev kiri 09.02.2023 Avalik
DM-123377-6 Härjanurme kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusest Sissetulev dokument 03.02.2023 Avalik
DM-123377-5 Päring Härjanurme kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 30.01.2023 Avalik
DM-123377-4 Härjanurme kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 27.01.2023 Avalik
DM-123377-3 Härjanurme kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Väljaminev väljaminev kiri 27.01.2023 Avalik
DM-123377-2 MA_vastus_Härjanurme_kruusakarjäär_20.01.2023 Sissetulev dokument 20.01.2023 Avalik
DM-123377-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1016486 Sissetulev taotlus 18.01.2023 Avalik