Taotlused ja menetlused » Menetlus M-123474

Tagasi nimekirja
Menetlus M-123474
TREV-2 Grupp AS
TREV-2 Grupp AS - Jaani VIII uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Aulis Saarnits
26.01.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
TREV-2 Grupp AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Võru Vallavalitsus Kooskõlastaja
JAANIS KOTTISE Kolmas isik
VALENTINA SELKINA Kolmas isik
MAKOP invest OÜ Kolmas isik
Tumetamm OÜ Kolmas isik
HELI PALLAV Kolmas isik
PALMEKS OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1016654 Andres Kask 26.01.2023 09:09
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-123474-8 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/518805 andmine Jaani VIII uuringuruumi Väljaminev korraldus 07.07.2023 Avalik
DM-123474-7 Jaani VIII uuringuruumi uuringuloa andmise eelnõud Väljaminev väljaminev kiri 19.06.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
19.06.2023 - 19.06.2098
DM-123474-6 Jaani VII uuringuruumi uuringuloa taotlusest Sissetulev dokument 05.06.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
05.06.2023 - 05.06.2098
DM-123474-5 Jaani VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 02.06.2023 Avalik
DM-123474-4 Jaani VII uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 20.04.2023 Avalik
DM-123474-3 Jaani VII uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 29.03.2023 Avalik
DM-123474-2 MA_vastus_Jaani VIII uuringuruum_09.02.2023 Sissetulev dokument 09.02.2023 Avalik
DM-123474-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1016654 Sissetulev taotlus 26.01.2023 Avalik