Taotlused ja menetlused » Menetlus M-123617

Tagasi nimekirja
Menetlus M-123617
Marina Minerals OÜ
Marina Minerals OÜ - Kremessova uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Moonika Aunpuu
03.02.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Marina Minerals OÜ Taotleja / Loa omanik
Setomaa Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
SILVI SEIN Kolmas isik
ASKO URI Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1016783 Caspar Rüütel 03.02.2023 14:56
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-123617-8 Kremessova uuringuruumi uuringuloa nr L.MU/518806 andmine Väljaminev korraldus 06.07.2023 Avalik
DM-123617-7 Kremessovo uuringuruum Sissetulev dokument 21.06.2023 Avalik
DM-123617-6 Kremessovo uuringuruumi uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 20.06.2023 Avalik
DM-123617-5 Geoloogilise uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine (Kremessova uuringuruum) Sissetulev dokument 09.05.2023 Avalik
DM-123617-4 Kremessovo uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 20.04.2023 Avalik
DM-123617-3 Kremessova uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 28.03.2023 Avalik
DM-123617-2 MA_vastus_Kremessova uuringuruum_10.02.2023 Sissetulev dokument 10.02.2023 Avalik
DM-123617-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1016783 Sissetulev taotlus 03.02.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
03.02.2023 - 03.02.2028