Taotlused ja menetlused » Menetlus M-123697

Tagasi nimekirja
Menetlus M-123697
Lasnamäe jäätmejaam OÜ, Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ
Lasnamäe jäätmejaam OÜ - KOLATAKSO Jäätmekäitluskoht
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Glea Habicht
10.02.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Lasnamäe jäätmejaam OÜ Taotleja / Loa omanik
Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ Taotleja / Loa omanik
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Kooskõlastaja
Marulk OÜ Kolmas isik
ATKO VÄIKMERI Kolmas isik
TRIINU VÄIKMERI Kolmas isik
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1016687-7 Valeria Nõmme 04.12.2023 16:48
T-KL/1016687-6 Ivo Nõmme 14.09.2023 14:13
T-KL/1016687-5 Ivo Nõmme 02.08.2023 08:50
T-KL/1016687-4 Ivo Nõmme 27.07.2023 11:51
T-KL/1016687-3 Ivo Nõmme 01.06.2023 14:49
T-KL/1016687-2 Ivo Nõmme 02.05.2023 15:36
T-KL/1016687 Ivo Nõmme 10.02.2023 10:00
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-123697-43 Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa nr KL-520766 andmine Väljaminev korraldus 22.03.2024 Avalik
DM-123697-42 Lasnamäe jäätmejaama OÜ vastus OÜ Nelgeron seisukohale Sissetulev dokument 13.03.2024 Avalik
DM-123697-41 Rendilepingu lisa Sissetulev dokument 08.03.2024 Avalik
DM-123697-40 Keskkonnaloa nr KL-519653 andmise otsuse eelnõu avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 04.03.2024 Avalik
DM-123697-39 Arvamus Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa nr KL-520766 andmise korralduse ja loa täiendatud eelnõude kohta Sissetulev dokument 04.03.2024 Avalik
DM-123697-38 Nelgeron arvamus Lasnamae jaatmejaam keskkonnaluba KL-520766 Sissetulev dokument 04.03.2024 Avalik
DM-123697-37 Teavitus seoses keskkonnaloaga nr KL-520766 Sissetulev dokument 26.02.2024 Avalik
DM-123697-36 Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa nr KL-520766 andmise otsuse eelnõu korduv edastamine tutvumiseks ja uuesti arvamuse avaldamiseks. Menetlustähtaja pikendamine. Väljaminev väljaminev kiri 20.02.2024 Avalik
DM-123697-35 Lasnamäe Jäätmejaam OÜ vastus taotluse lisaandmete küsimisele, 12.02.2024 Sissetulev dokument 12.02.2024 Avalik
DM-123697-34 Lasnamäe jäätmejaam OÜ taotlusele lisaandmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 07.02.2024 Avalik
DM-123697-33 Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 19.01.2024 Avalik
DM-123697-32 RKIK ettepanekutest Sissetulev dokument 11.01.2024 Avalik
DM-123697-31 Ettepanek KL-519653 eelnõule Sissetulev dokument 11.01.2024 Avalik
DM-123697-30 Keskkonnaloa nr KL-519653 andmise otsuse eelnõu avalikustamise käigus esitatud arvamuse korduv edastamine Väljaminev väljaminev kiri 05.01.2024 Avalik
DM-123697-29 Keskkonnaloa nr KL-519653 andmise otsuse eelnõu avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Väljaminev väljaminev kiri 03.01.2024 Avalik
DM-123697-28 Ettepanekud Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa nr KL-519653 eelnõu ja selle andmise korralduse eelnõu ning keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Sissetulev dokument 03.01.2024 Avalik
DM-123697-27 Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa nr KL-519653 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 15.12.2023 Avalik
DM-123697-26 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021795 Sissetulev taotlus 04.12.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
04.12.2023 - 04.12.2028
DM-123697-25 Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 04.12.2023 Avalik
DM-123697-24 Põlevmaterjalide ladustamise plaan - kosskõlastatud Sissetulev dokument 20.11.2023 Avalik
DM-123697-23 Lisaandmete küsimine Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1019843 menetluse käigus ja menetluse Väljaminev väljaminev kiri 02.10.2023 Avalik
DM-123697-22 Lisaandmete esitamine (T/KL-1019843) Sissetulev dokument 14.09.2023 Avalik
DM-123697-21 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020265 Sissetulev taotlus 14.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
14.09.2023 - 14.09.2028
DM-123697-20 Lisaandmete küsimine Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1019843 menetluse käigus Väljaminev väljaminev kiri 11.09.2023 Avalik
DM-123697-19 Vastus päringule nr DM-123697-16 Sissetulev dokument 04.09.2023 Avalik
DM-123697-18 Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa taotlusele lisateabe esitamise meeldetuletus ja menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 29.08.2023 Avalik
DM-123697-17 G A R A N T I I K I R I nr 23-060752-GF Sissetulev dokument 28.08.2023 Avalik
DM-123697-16 Lasnamäe jäätmejaam OÜ taotlusele lisaandmete küsimine Väljaminev väljaminev kiri 25.08.2023 Avalik
DM-123697-15 Lisaandmed keskkonnaloa taotlusele Sissetulev dokument 02.08.2023 Avalik
DM-123697-14 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1019843 Sissetulev taotlus 02.08.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
02.08.2023 - 02.08.2028
DM-123697-13 Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 27.07.2023 Avalik
DM-123697-12 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1019795 Sissetulev taotlus 27.07.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
27.07.2023 - 27.07.2028
DM-123697-11 Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 22.06.2023 Avalik
DM-123697-10 Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 22.06.2023 Avalik
DM-123697-9 Vastus kirjale nr DM-123697-7 Sissetulev taotlus 02.06.2023 Avalik
DM-123697-8 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018982 Sissetulev taotlus 01.06.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
01.06.2023 - 01.06.2028
DM-123697-7 Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 29.05.2023 Avalik
DM-123697-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018282 Sissetulev taotlus 02.05.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
02.05.2023 - 02.05.2028
DM-123697-5 Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 03.04.2023 Avalik
DM-123697-4 Re Lasnamäe jäätmetejaama OÜ keskkonnaloa puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Sissetulev dokument 30.03.2023 Avalik
DM-123697-3 Lasnamäe jäätmetejaama OÜ keskkonnaloa täpsustus Sissetulev dokument 30.03.2023 Avalik
DM-123697-2 Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 17.03.2023 Avalik
DM-123697-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1016687 Sissetulev taotlus 10.02.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
10.02.2023 - 10.02.2028