Taotlused ja menetlused » Menetlus M-123876

Tagasi nimekirja
Menetlus M-123876
Kasetuka talu OÜ
Kasetuka talu OÜ- Kolleri VII GULT
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Moonika Aunpuu
24.02.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Kasetuka talu OÜ Taotleja / Loa omanik
Kanepi Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
Sirome Group OÜ Kolmas isik
TREV-2 Grupp AS Kolmas isik
ANDRES MEITSAR Kolmas isik
Ilse Uibo Kolmas isik
Selma Tamme Kolmas isik
Kolleri-Tamme OÜ Kolmas isik
Tarmo Leheste Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1017064 Inga Kööp 24.02.2023 14:28
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-123876-7 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/518834 andmine Kolleri VII uuringuruumis Väljaminev korraldus 12.05.2023 Avalik
DM-123876-6 Kolleri VII uuringuruumi uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 26.04.2023 Avalik
DM-123876-5 Arvamuse andmine Kolleri VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 26.04.2023 Avalik
DM-123876-4 Kolleri VII uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 15.03.2023 Avalik
DM-123876-3 Kolleri VII uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 15.03.2023 Avalik
DM-123876-2 MA_vastus_Kolleri VII uuringuruum_10.03.2023 Sissetulev dokument 10.03.2023 Avalik
DM-123876-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1017064 Sissetulev taotlus 24.02.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
24.02.2023 - 24.02.2028