Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124342

Tagasi nimekirja
Menetlus M-124342
Olmax Grupp OÜ
Olmax Grupp OÜ - Nõlva 8, territoria SEASIDE DEVELOPMENT OÜ
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Glea Habicht
31.03.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Olmax Grupp OÜ Taotleja / Loa omanik
Tallinna Strateegiakeskus Kooskõlastaja
Seaside Development OÜ Kolmas isik
Frolander OÜ Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Petromaks Holding OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1017068-3 Jekaterina Rizenkamf 19.06.2023 16:23
T-KL/1017068-2 Jekaterina Rizenkamf 19.05.2023 13:49
T-KL/1017068 Maksim Savtšenko 31.03.2023 19:36
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-124342-15 OÜ Olmax Grupp keskkonnaloa nr KL-519747 andmine Väljaminev korraldus 04.10.2023 Avalik
DM-124342-13 Teade kinnistu aadressil Nõlva tn 15, Tallinn omaniku muutumisest Sissetulev dokument 21.09.2023 Avalik
DM-124342-12 OÜ Olmax Grupp keskkonnaloa nr KL-519747 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 19.09.2023 Avalik
DM-124342-11 OÜ Olmax Grupp keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine ja menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 01.09.2023 Avalik
DM-124342-10 OÜ Olmax Grupp keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 25.08.2023 Avalik
DM-124342-9 OÜ Olmax Grupp keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 12.07.2023 Avalik
DM-124342-8 OÜ Olmax Grupp keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 12.07.2023 Avalik
DM-124342-7 Puuduoleva riigilõivu tasumise kinnitus Sissetulev dokument 12.07.2023 Avalik
DM-124342-6 Riigilõivu tasumine Sissetulev dokument 12.07.2023 Avalik
DM-124342-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1019328 Sissetulev taotlus 19.06.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
19.06.2023 - 19.06.2028
DM-124342-4 OÜ Olmax Grupp keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1018514 puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 31.05.2023 Avalik
DM-124342-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018514 Sissetulev taotlus 19.05.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
19.05.2023 - 19.05.2028
DM-124342-2 OÜ Olmax Grupp keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1017068 puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 28.04.2023 Avalik
DM-124342-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1017068 Sissetulev taotlus 31.03.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
31.03.2023 - 31.03.2028