Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124381

Tagasi nimekirja
Menetlus M-124381
Sokkel Karjäärid OÜ
Sokkel Karjäärid OÜ - Vikipalu uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Liis Jääger
04.04.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Sokkel Karjäärid OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
Anija Vallavalitsus Kooskõlastaja
ARDO ÜPRUS Kolmas isik
ASTA SAUL Kolmas isik
EDUARD SAUL Kolmas isik
Kliimaministeerium Kolmas isik
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Kolmas isik
Põllumajandus- ja Toiduamet Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1017928 Veronika Valling 04.04.2023 16:23
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-124381-13 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/519100 väljastamine Vikipalu uuringuruumis Väljaminev korraldus 22.06.2023 Avalik
DM-124381-12 Anija Vallavalitsuse tingimusese seadmisest Vikipalu uurinduruumi geoloogilise uuringulole Sissetulev dokument 19.06.2023 Avalik
DM-124381-11 Geoloogilise uuringu loa eelnõule arvamuse andmine Sissetulev dokument 15.06.2023 Avalik
DM-124381-10 Vikipalu uuringuruumi geoloogilisest uuringust Sissetulev dokument 13.06.2023 Avalik
DM-124381-9 Geoloogilise uuringu loa kehtivusaeg Sissetulev dokument 12.06.2023 Avalik
DM-124381-8 Vikipalu uuringuruumis geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 07.06.2023 Avalik
DM-124381-7 Arvamuse andmine Vikipalu uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta Sissetulev dokument 22.05.2023 Avalik
DM-124381-6 Nõusolek geoloogilise uuringu tegemiseks (Vikipalu uuringuruum) Sissetulev dokument 17.05.2023 Avalik
DM-124381-5 Vikipalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 21.04.2023 Avalik
DM-124381-4 Vikipalu uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 20.04.2023 Avalik
DM-124381-3 Arvamuse küsimine Vikipalu uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 20.04.2023 Avalik
DM-124381-2 MA_vastus_Vikipalu uuringuruum_12.04.2023 Sissetulev dokument 12.04.2023 Avalik
DM-124381-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1017928 Sissetulev taotlus 04.04.2023 Avalik