Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124564

Tagasi nimekirja
Menetlus M-124564
Kalwi Guesthouse OÜ
Kalwi Guesthouse OÜ - Kalvi mõis
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Anna-Maria Vassiljev
21.04.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Kalwi Guesthouse OÜ Taotleja / Loa omanik
Viru-Nigula vallavalitsus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1017835 Erkki Stüf 21.04.2023 14:38
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-124564-6 OÜ Kalwi Guesthouse keskkonnaloa nr KL-519599 andmine Väljaminev korraldus 07.07.2023 Avalik
DM-124564-5 OÜ Kalwi Guesthouse keskkonnaloa nr KL-519599 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 21.06.2023 Avalik
DM-124564-4 OÜ Kalwi Guesthouse keskkonnaloa esmataotluse menetlusse võtmine Väljaminev väljaminev kiri 13.05.2023 Avalik
DM-124564-2 Teavitus keskkonnakaitseloa taotluse esitamisest Väljaminev väljaminev kiri 03.05.2023 Avalik
DM-124564-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1017835 Sissetulev taotlus 21.04.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
21.04.2023 - 21.04.2028