Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124668

Tagasi nimekirja
Menetlus M-124668
Kummar Rehvid OÜ
Kummar Rehvid OÜ - Wolf Tyres tehas Vokas, Pargi 24
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Glea Habicht
02.05.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Kummar Rehvid OÜ Taotleja / Loa omanik
Toila Vallavalitsus Kooskõlastaja
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
HELJU REISKA Kolmas isik
IVMALA Grupp OÜ Kolmas isik
MAIRE UUSTAL Kolmas isik
RUDOLF UUSTAL Kolmas isik
Transpordiamet Kolmas isik
Riigimetsa Majandamise Keskus Kolmas isik
ERMO REISKA Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1018444-6 Andres Meesak 16.10.2023 12:58
T-KL/1018444-5 Andres Meesak 18.09.2023 19:46
T-KL/1018444-4 Andres Meesak 01.09.2023 12:32
T-KL/1018444-3 Andres Meesak 26.06.2023 14:48
T-KL/1018444-2 Andres Meesak 31.05.2023 15:06
T-KL/1018444 Andres Meesak 02.05.2023 15:25
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-124668-17 Kummar Rehvid OÜ keskkonnaloa nr KL-519761 andmine Väljaminev korraldus 15.11.2023 Avalik
DM-124668-15 Kummar Rehvid OÜ keskkonnaloa nr KL-519761 andmise otsuse eelnõu edastamine ja menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 30.10.2023 Avalik
DM-124668-14 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021065 Sissetulev taotlus 16.10.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
16.10.2023 - 16.10.2028
DM-124668-13 Kummar Rehvid OÜ keskkonnaloa taotlusest Väljaminev väljaminev kiri 19.09.2023 Avalik
DM-124668-12 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020512 Sissetulev taotlus 18.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
18.09.2023 - 18.09.2028
DM-124668-11 Kummar Rehvid OÜ keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 11.09.2023 Avalik
DM-124668-9 Kummar Rehvid OÜ keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 01.09.2023 Avalik
DM-124668-10 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020292 Sissetulev taotlus 01.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
01.09.2023 - 01.09.2028
DM-124668-8 Kummar Rehvid OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 12.07.2023 Avalik
DM-124668-7 Kummar Rehvid OÜ taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 12.07.2023 Avalik
DM-124668-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1019403 Sissetulev taotlus 26.06.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
26.06.2023 - 26.06.2028
DM-124668-5 Kummar Rehvid OÜ jäätmeloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 21.06.2023 Avalik
DM-124668-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018954 Sissetulev taotlus 31.05.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
31.05.2023 - 31.05.2028
DM-124668-3 Kummar Rehvid OÜ jäätmeloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 29.05.2023 Avalik
DM-124668-2 Teavitus keskkonnakaitseloa taotluse esitamisest Väljaminev väljaminev kiri 09.05.2023 Avalik
DM-124668-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018444 Sissetulev taotlus 02.05.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
02.05.2023 - 02.05.2028