Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124760

Tagasi nimekirja
Menetlus M-124760
Tõusev Koit OÜ
Tõusev Koit OÜ (automaatmenetlus)
Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise esmataotlus
Lõpetatud
KOTKAS
11.05.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Tõusev Koit OÜ Taotleja / Loa omanik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-TV/1018639 Ivar Rosenberg 11.05.2023 10:50
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-124760-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/519271 väljastamine Väljaminev väljaminev kiri 11.05.2023 Avalik
DM-124760-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1018639 Sissetulev taotlus 11.05.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
11.05.2023 - 11.05.2028