Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124786

Tagasi nimekirja
Menetlus M-124786
Nigula Piim OÜ
Nigula Piim OÜ (automaatmenetlus)
Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise esmataotlus
Lõpetatud
KOTKAS
14.05.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Nigula Piim OÜ Taotleja / Loa omanik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-TV/1018681 Marika Sasse 14.05.2023 20:35
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-124786-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/519290 väljastamine Väljaminev väljaminev kiri 14.05.2023 Avalik
DM-124786-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1018681 Sissetulev taotlus 14.05.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
14.05.2023 - 14.05.2028