Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124826

Tagasi nimekirja
Menetlus M-124826
Tariston AS
Tariston AS_Kihlepa uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Merike Rosin
17.05.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Tariston AS Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Pärnu Linnavalitsus Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
SIRJE PETERSON Kolmas isik
URVE TÕNTS Kolmas isik
ANTI OJAMAA Kolmas isik
AINA SINIVEE Kolmas isik
Trelevers OÜ Kolmas isik
ARMIN SOBIK Kolmas isik
LUULE JAANIMETS Kolmas isik
AAVO URBEL Kolmas isik
KADI ÜÜRIKE Kolmas isik
RETI LÄÄNESAAR Kolmas isik
TARMO TOOMPALU Kolmas isik
ARVI ROODUS Kolmas isik
LUULE AOMERE Kolmas isik
JUTA RANNE Kolmas isik
AVE LAUR Kolmas isik
ANDRES TAMPERE Kolmas isik
MEERI TAMPERE Kolmas isik
JAAN OJA Kolmas isik
ENDEL ÕISMETS Kolmas isik
RAIKO KIMMEL Kolmas isik
TRIIN KIMMEL Kolmas isik
Mihkel Koos Kolmas isik
Toomas Aomere Kolmas isik
Elektrilevi OÜ Kolmas isik
Enefit AS Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1018753-2 Kauri Kiiman 08.06.2023 16:34
T-L.MU/1018753 Kauri Kiiman 17.05.2023 17:02
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-124826-31 Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringuloa nr L.MU/519596 andmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 06.02.2024 Avalik
DM-124826-30 Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/519596 andmine Väljaminev korraldus 05.02.2024 Avalik
DM-124826-29 Arvamus Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõule Sissetulev dokument 26.01.2024 Avalik
DM-124826-28 Kihlepa uuringuruumi uuringuloa andmise otsuse eelnõule arvamuse avaldamine Sissetulev dokument 17.01.2024 Avalik
DM-124826-27 Kihlepa uuringuruumi uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 11.01.2024 Avalik
DM-124826-26 Menetlustähtaja pikendamine (Kihlepa uuringuruum) Väljaminev väljaminev kiri 08.01.2024 Avalik
DM-124826-25 Maakaabelliini asukoha täpsustamise küsimus Kihlepa uuringuruumis Sissetulev dokument 28.12.2023 Avalik
DM-124826-24 Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse osas seisukoha küsimine Väljaminev väljaminev kiri 20.12.2023 Avalik
DM-124826-23 Tariston AS vastus piirinaabri ettepanekule (Kihlepa uuringuruum) Sissetulev dokument 16.10.2023 Avalik
DM-124826-22 Menetlustähtaja pikendamine (Kihlepa uuringuruum) Väljaminev väljaminev kiri 05.10.2023 Avalik
DM-124826-21 Ettepanek Kihlepa uuringuruumi kohta Sissetulev dokument 22.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
22.09.2023 - 22.09.2098
DM-124826-20 K/543 Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta Sissetulev dokument 31.08.2023 Avalik
DM-124826-19 Maakaabelliini asukoha täpsustamine Väljaminev väljaminev kiri 21.08.2023 Avalik
DM-124826-18 Vigased alusandmed Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluses M-124826 Sissetulev dokument 17.08.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
17.08.2023 - 17.08.2098
DM-124826-17 Vastus esitatud arvamusele Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse menetluses Väljaminev väljaminev kiri 07.08.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
07.08.2023 - 07.08.2098
DM-124826-16 Eraisiku kiri menetluses Sissetulev dokument 31.07.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
31.07.2023 - 31.07.2098
DM-124826-15 Seisukoha edastamine menetluses M-124826 Sissetulev dokument 14.07.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
14.07.2023 - 14.07.2098
DM-124826-14 Nõusolek geoloogilise uuringu tegemiseks (Kihlepa uuringuruum) Sissetulev dokument 12.07.2023 Avalik
DM-124826-13 Teavituste soov Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluses Sissetulev dokument 11.07.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
11.07.2023 - 11.07.2098
DM-124826-12 Teavituste soov Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluses Sissetulev dokument 11.07.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
11.07.2023 - 11.07.2098
DM-124826-11 Menetlusosaliste lisamine Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluses Sissetulev dokument 11.07.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
11.07.2023 - 11.07.2098
DM-124826-10 Vastuskiri Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse menetlemise kohta Väljaminev väljaminev kiri 07.07.2023 Avalik
DM-124826-9 Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlus Sissetulev dokument 29.06.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
29.06.2023 - 29.06.2098
DM-124826-8 Kihlepa uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 27.06.2023 Avalik
DM-124826-7 Arvamuse küsimine Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Väljaminev väljaminev kiri 27.06.2023 Avalik
DM-124826-6 Kihlepa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 27.06.2023 Avalik
DM-124826-5 MA_vastus_Kihlepa uuringuruum_15.06.2023 Sissetulev dokument 15.06.2023 Avalik
DM-124826-4 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1019187 Sissetulev taotlus 08.06.2023 Avalik
DM-124826-3 Kiri ülevaatuses leitud puuduste kohta (Kihlepa uuringuruum) Väljaminev väljaminev kiri 06.06.2023 Avalik
DM-124826-2 MA_vastus_Kihlepa uuringuruum_25.05.2023 Sissetulev dokument 25.05.2023 Avalik
DM-124826-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1018753 Sissetulev taotlus 17.05.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
17.05.2023 - 17.05.2028