Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125040

Tagasi nimekirja
Menetlus M-125040
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ - Kohtla-Järve suletud poolkoksi ja tööstusjäätmete prügila
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Glea Habicht
06.06.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Taotleja / Loa omanik
Kohtla-Järve Linnavalitsus Kolmas isik
Maa-amet Kolmas isik
KIRDE VARAD AS Kolmas isik
Moris Systems OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1019111 Allar Aron 06.06.2023 15:45
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-125040-10 OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus keskkonnaloa nr KL-519543 andmine Väljaminev korraldus 21.09.2023 Avalik
DM-125040-9 Keskkonnaloa eelnõust Sissetulev dokument 06.09.2023 Avalik
DM-125040-8 OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus keskkonnaloa nr KL-519543 andmise otsuse eelnõu edastamine ja menetluse tähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 04.09.2023 Avalik
DM-125040-6 Kohtla-Järve poolkoksi prügila järelhooldus ja -seire 2023_leping Sissetulev dokument 21.08.2023 Avalik
DM-125040-5 OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Väljaminev väljaminev kiri 14.08.2023 Avalik
DM-125040-4 OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus keskkonnaloa taotlusest Sissetulev dokument 12.07.2023 Avalik
DM-125040-3 OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 08.06.2023 Avalik
DM-125040-2 OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 08.06.2023 Avalik
DM-125040-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1019111 Sissetulev taotlus 06.06.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
06.06.2023 - 06.06.2028