Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125070

Tagasi nimekirja
Menetlus M-125070
UPM-Kymmene Otepää OÜ
UPM-Kymmene Otepää OÜ - Otepää vineeritehas
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Evely Mälton
09.06.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
UPM-Kymmene Otepää OÜ Taotleja / Loa omanik
Otepää Vallavalitsus Kolmas isik
Kristjan Rebane Kolmas isik
Tarmo Pütsepp Kolmas isik
GRISTA KOONIK Kolmas isik
JÜRI NIGULA Kolmas isik
MERLE NIGULA Kolmas isik
EKSIIV OÜ Kolmas isik
MARGIT LAANJÄRV Kolmas isik
RAIVO UNT Kolmas isik
MEVE TARMO OÜ Kolmas isik
VÄINO SAAR Kolmas isik
Tulevara OÜ Kolmas isik
MART ROOP Kolmas isik
Vahur Leetsi Kolmas isik
ANU KIKAS Kolmas isik
JAAK VOOLAID Kolmas isik
RIHO KIVI Kolmas isik
MERMI KANGUR Kolmas isik
URMAS LAIV Kolmas isik
Tarmo Peterson Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1018162-3 Kristel Mehine 30.08.2023 15:40
T-KL/1018162-2 Kristel Mehine 18.07.2023 13:55
T-KL/1018162 Kristel Mehine 09.06.2023 12:51
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-125070-40 Vastus Väljaminev vastuskiri 26.02.2024 Avalik
DM-125070-39 Vastus Väljaminev vastuskiri 12.02.2024 Avalik
DM-125070-38 Järelpärimine Keskkonnaametile seoses Keskkonnaameti otsusega menetluses M-125070 Sissetulev dokument 12.02.2024 Avalik
DM-125070-37 Protest seoses Keskkonnaameti otsusele menetluses M-125070 Sissetulev dokument 06.02.2024 Avalik
DM-125070-36 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa nr KL-520177 andmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 05.02.2024 Avalik
DM-125070-35 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa nr KL-520177 andmine ja keskkonnakompleksloa nr L.KKL.VA-34605 kehtetuks tunnistamine Väljaminev korraldus 05.02.2024 Avalik
DM-125070-34 Vastus keskkonnaloa eelnõule laekunud ettepanekute osas Sissetulev dokument 01.02.2024 Avalik
DM-125070-33 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa eelnõule laekunud ettepanekute kohta arvamuse küsimine ja menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 30.01.2024 Avalik
DM-125070-32 Vastuväide seoses menetlusega M-125070 Sissetulev dokument 30.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
30.01.2024 - 30.01.2099
DM-125070-31 Ettepanekud ja seisukohad keskkonnaloa menetlusse M-125070 Sissetulev dokument 29.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
29.01.2024 - 29.01.2099
DM-125070-30 Lisa ettepanekutele menetluses number M-125070 Sissetulev dokument 26.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
26.01.2024 - 26.01.2099
DM-125070-29 Vastus keskkonnaloa otsuse eelnõule Sissetulev dokument 25.01.2024 Avalik
DM-125070-28 Arvamus ja ettepanek menetlusele number M-125070 Sissetulev dokument 25.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
25.01.2024 - 25.01.2099
DM-125070-27 Ettepanekud keskkonnaloa M-125070 menetlusele Sissetulev dokument 22.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
22.01.2024 - 22.01.2099
DM-125070-26 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa eelnõu valmimise teade Väljaminev väljaminev kiri 15.01.2024 Avalik
DM-125070-25 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 15.01.2024 Avalik
DM-125070-24 Keskkonnakompleksloa menetlus M-125070 Sissetulev dokument 09.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
09.01.2024 - 09.01.2099
DM-125070-23 Seisukoht (menetlus nr M-125070) Sissetulev dokument 08.12.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
08.12.2023 - 08.12.2098
DM-125070-22 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa esmataotluse menetlustähtaja pikendamine Väljaminev väljaminev kiri 30.11.2023 Avalik
DM-125070-21 Märgukiri seoses menetlusega M-125070 Sissetulev dokument 16.11.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
16.11.2023 - 16.11.2098
DM-125070-20 Vastus keskkonnaloa taotluse tagasisidele Sissetulev dokument 01.11.2023 Avalik
DM-125070-19 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamise järgne tagasiside ja lisainformatsiooni küsimine Väljaminev väljaminev kiri 18.10.2023 Avalik
DM-125070-18 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa taotlusest Sissetulev dokument 17.10.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
17.10.2023 - 17.10.2098
DM-125070-17 Avaldus Sissetulev dokument 03.10.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
03.10.2023 - 03.10.2098
DM-125070-16 Avaldus Sissetulev dokument 03.10.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
03.10.2023 - 03.10.2098
DM-125070-15 Menetluse number M-125070 Sissetulev dokument 02.10.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
02.10.2023 - 02.10.2098
DM-125070-14 Ettepanekud menetlusele number M-125070 Sissetulev dokument 29.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
29.09.2023 - 29.09.2098
DM-125070-13 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 20.09.2023 Avalik
DM-125070-12 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 20.09.2023 Avalik
DM-125070-11 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 20.09.2023 Avalik
DM-125070-10 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa taotlusest Sissetulev dokument 18.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
18.09.2023 - 18.09.2098
DM-125070-9 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020000 Sissetulev taotlus 30.08.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
30.08.2023 - 30.08.2028
DM-125070-8 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 09.08.2023 Avalik
DM-125070-7 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1019533 Sissetulev taotlus 18.07.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
18.07.2023 - 18.07.2028
DM-125070-6 Täiendav info seoses keskkonnakaitseloa taotlusega T-KL/1018162 Sissetulev dokument 12.07.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
12.07.2023 - 12.07.2098
DM-125070-5 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa taotluse kohta laekunud ettepanekud/tähelepanekud Väljaminev väljaminev kiri 05.07.2023 Avalik
DM-125070-4 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 05.07.2023 Avalik
DM-125070-3 Tähelepanekud seoses keskkonnakaitseloa taotlusega nr T-KL/1018162 Sissetulev dokument 05.07.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
05.07.2023 - 05.07.2098
DM-125070-2 Ettepanek UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnakaitseloa loa taotlusele nr T-KL/1018162 Sissetulev dokument 13.06.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
13.06.2023 - 13.06.2098
DM-125070-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018162 Sissetulev taotlus 09.06.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
09.06.2023 - 09.06.2028