Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125189

Tagasi nimekirja
Menetlus M-125189
Marina Minerals OÜ
Marina Minerals OÜ - Maramaa uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Aare Mark
23.06.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Marina Minerals OÜ Taotleja / Loa omanik
Maa-amet Kooskõlastaja
Tartu Vallavalitsus Kooskõlastaja
Riigimetsa Majandamise Keskus Kooskõlastaja
ANTS LUBI Kolmas isik
MARINA MASTEROV Kolmas isik
KATRIN KARE Kolmas isik
MARKO MÄNGLI Kolmas isik
ARVI LIIVAK Kolmas isik
JUHAN TERASMAA Kolmas isik
A&P Mets AS Kolmas isik
Roolid Kinnisvara OÜ Kolmas isik
ANDRUS MIILASTE Kolmas isik
Eesti Raudtee AS Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1019332 Caspar Rüütel 23.06.2023 00:53
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-125189-10 Geoloogilise uuringu loa andmine Maramaa uuringuruumis Väljaminev korraldus 05.10.2023 Avalik
DM-125189-9 Arvamus Maramaa geoloogilise uuringuloa eelnõu kohta Sissetulev dokument 11.09.2023 Avalik
DM-125189-8 Maramaa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse andmiseksi Väljaminev väljaminev kiri 07.09.2023 Avalik
DM-125189-7 Seisukoht Maramaa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Sissetulev dokument 31.08.2023 Avalik
DM-125189-6 Nõusolek geoloogilise uuringu tegemiseks (Maramaa uuringuruum) Sissetulev dokument 14.07.2023 Avalik
DM-125189-5 Maramaa uuringuruumi uuringuloa taotlusele nõusoleku küsimine Väljaminev väljaminev kiri 10.07.2023 Avalik
DM-125189-4 Maramaa uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 10.07.2023 Avalik
DM-125189-3 Maramaa uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 10.07.2023 Avalik
DM-125189-2 MA_vastus_Maramaa_uuringuruum_05.07.2023 Sissetulev dokument 05.07.2023 Avalik
DM-125189-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1019332 Sissetulev taotlus 23.06.2023 Avalik