Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125554

Tagasi nimekirja
Menetlus M-125554
Suuremäe Karjäär OÜ
Suuremäe Karjäär OÜ - Jälevere uuringuruum
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus
Lõpetatud
Marin Varblane
15.08.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Suuremäe Karjäär OÜ Taotleja / Loa omanik
Põhja-Sakala Vallavalitsus Kooskõlastaja
Maa-amet Kooskõlastaja
JANEK OJA Kolmas isik
KAISA SAAR Kolmas isik
Kristjan Saar Kolmas isik
LEELO SAAR Kolmas isik
Södra Forest Estonia OÜ Kolmas isik
Roger Puit AS Kolmas isik
Cardinal OÜ Kolmas isik
JOHANNA ANDRUSE Kolmas isik
KALEV KAUDLA Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-L.MU/1019988-2 Ain Põldvere 28.08.2023 11:49
T-L.MU/1019988 Krister Kaasik 15.08.2023 11:31
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-125554-12 Jälevere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520037 andmine Väljaminev korraldus 05.12.2023 Avalik
DM-125554-11 Jälevere uuringuruumi uuringuloa nr L.MU/520037 andmise otsuse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 16.11.2023 Avalik
DM-125554-10 Jälevere uuringuruumist Sissetulev dokument 18.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 12
18.09.2023 - 18.09.2098
DM-125554-9 Riigivara valitseja volitatud asutuse kooskõlastus (Jälevere uuringuruum) Sissetulev dokument 13.09.2023 Avalik
DM-125554-8 Jälevere uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 30.08.2023 Avalik
DM-125554-7 Jälevere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Väljaminev väljaminev kiri 30.08.2023 Avalik
DM-125554-6 Jälevere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 30.08.2023 Avalik
DM-125554-5 MA vastus_Jälevere uuringuruum_29.08.2023 Sissetulev dokument 29.08.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8, LKS § 53 lg 1
29.08.2023 - 28.08.2028
DM-125554-4 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1020167 Sissetulev taotlus 28.08.2023 Avalik
DM-125554-3 Jälevere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluses puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 25.08.2023 Avalik
DM-125554-2 MA vastus_Jälevere uuringuruum_21.08.2023 Sissetulev dokument 21.08.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 8, LKS § 53 lg 1
21.08.2023 - 20.08.2028
DM-125554-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1019988 Sissetulev taotlus 15.08.2023 Avalik