Tagasi nimekirja Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125585
Menetlus M-125585
EKOVIR OÜ
EKOVIR OÜ - Fosforiidi 2/2 jäätmekäitluskoht
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Grethel Parman
18.08.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll    
EKOVIR OÜ Taotleja / Loa omanik
Maardu Linnavalitsus Kolmas isik
Maksi Transport OÜ Kolmas isik
Rehvirec OÜ Kolmas isik
Keskkonnatehnika OÜ Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1020070-2 Stanislav Matišinets 07.09.2023 15:09
T-KL/1020070 Stanislav Matišinets 18.08.2023 12:26
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-125585-10 OÜ EKOVIR keskkonnaloa nr KL-520108 andmine Väljaminev korraldus 03.11.2023 Avalik
DM-125585-9 OÜ EKOVIR keskkonnaloa nr KL-520108 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 19.10.2023 Avalik
DM-125585-8 Ladustamise finantstagatise maksmine riigikontole - maksekorraldus Sissetulev dokument 12.10.2023 Avalik
DM-125585-7 Arvamus seoses OÜ Ekovir keskkonnaloa nr M-125585 menetlusega Sissetulev dokument 18.09.2023 Avalik
DM-125585-6 Arvamus OÜ EKOVIR keskkonnaloa taotluse kohta Sissetulev dokument 12.09.2023 Avalik
DM-125585-5 OÜ EKOVIR keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 11.09.2023 Avalik
DM-125585-4 OÜ EKOVIR keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 11.09.2023 Avalik
DM-125585-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020335 Sissetulev taotlus 07.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
07.09.2023 - 07.09.2028
DM-125585-2 OÜ EKOVIR keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 25.08.2023 Avalik
DM-125585-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020070 Sissetulev taotlus 18.08.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
18.08.2023 - 18.08.2028