Taotlused ja menetlused » Menetlus M-125931

Tagasi nimekirja
Menetlus M-125931
Timbeco Group OÜ
Timbeco Group OÜ - Biopuhasti
Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Geidi Rõõm
26.09.2023
Menetlusosalised
Nimi Roll
Timbeco Group OÜ Taotleja / Loa omanik
Saku Vallavalitsus Kolmas isik
Taotlused
Number Esitaja Esitatud
T-KL/1020515-5 Andres Ratassepp 09.01.2024 12:40
T-KL/1020515-4 Andres Ratassepp 09.01.2024 09:42
T-KL/1020515-3 Andres Ratassepp 03.01.2024 11:09
T-KL/1020515-2 Andres Ratassepp 03.11.2023 12:55
T-KL/1020515 Andres Ratassepp 26.09.2023 08:33
Dokumendid
Number Pealkiri Liik Registreeritud Juurdepääsupiirang
DM-125931-13 Timbeco Group OÜ keskkonnaloa nr KL-520946 andmine Väljaminev korraldus 29.01.2024 Avalik
DM-125931-12 Keskkonnaloa andmise korralduse ja loa eelnõuga nõustumine Sissetulev dokument 29.01.2024 Avalik
DM-125931-11 Timbeco Group OÜ keskkonnaloa nr KL-520946 andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Väljaminev väljaminev kiri 10.01.2024 Avalik
DM-125931-9 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022251 Sissetulev taotlus 09.01.2024 Avalik
DM-125931-10 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022255 Sissetulev taotlus 09.01.2024 Avalik
DM-125931-8 Lisaandmete küsimine taotluse menetluse käigus Väljaminev väljaminev kiri 05.01.2024 Avalik
DM-125931-7 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022183 Sissetulev taotlus 03.01.2024 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
03.01.2024 - 03.01.2029
DM-125931-6 Arvamus keskkonnaloa taotlusele Sissetulev dokument 21.12.2023 Avalik
DM-125931-5 Timbeco Group OÜ keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Väljaminev väljaminev kiri 23.11.2023 Avalik
DM-125931-4 Timbeco Group OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Väljaminev väljaminev kiri 23.11.2023 Avalik
DM-125931-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021193 Sissetulev taotlus 03.11.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
03.11.2023 - 03.11.2028
DM-125931-2 Timbeco Group OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Väljaminev väljaminev kiri 17.10.2023 Avalik
DM-125931-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020515 Sissetulev taotlus 26.09.2023 Asutusesiseseks kasutamiseks
AvTS § 35 lg 1 p 17
26.09.2023 - 26.09.2028